ННІ післядипломної освіти ХНМУ
Світовий досвід. Від професіоналів – професіоналам

Про нас

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО) Харківського національного медичного університету – це провідний провайдер післядипломної освіти в Україні з понад 100-річним досвідом підготовки висококваліфікованих медичних кадрів на післядипломному рівні.

Після об’єднання Харківської медичної академії післядипломної освіти та Харківського національного медичного університету у 2022 р., ННІПО ХНМУ поєднав у собі та продовжив славетні традиції обох навчальних закладів, забезпечуючи післядипломну освіту та безперервний професійний розвиток медичних працівників на найвищому рівні.

Сьогодні ННІПО ХНМУ пропонує:
● підготовку лікарів-інтернів за 22 лікарськими спеціальностями;
● підготовку лікарів та фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я на циклах спеціалізації за 86 спеціальностями;
● безперервний професійний розвиток лікарів та фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я;
● підготовку магістрів за спеціальностями “Освітні, педагогічні науки” та “Публічне управління та адміністрування”;
● підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;
● підготовку немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги.

Навчальний процес у ННІПО ХНМУ забезпечують висококваліфіковані викладачі, які поєднують ґрунтовні теоретичні знання та багатий практичний досвід, використовуючи сучасні методики та технології навчання. Ми прагнемо готувати фахівців найвищого рівня, здатних впроваджувати інновації та відповідати на виклики сучасної системи охорони здоров’я.

Долучайтесь до кращих традицій медичної освіти з ННІПО ХНМУ!

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
м. Харків, вул. Амосова, 58
Директор
В’юн Валерій Васильович
д.м.н., професор кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
+38 057 707 72 84 vv.viun@knmu.edu.ua
Заступники
Власенко Андрій Володимирович
к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
av.vlasenko@knmu.edu.ua
Логвіненко Ганна Вікторівна
к.м.н., доцент кафедри неврології та дитячої неврології
hv.lohvinenko@knmu.edu.ua

Медичний університет був одним із перших ВНЗ України, в якому за дорученням МОЗ СРСР розпочали експеримент із підготовки лікарів-інтернів. Навчання лікарів-інтернів на цьому етапі проводилося на базах практичної охорони здоров’я. Керувала підготовкою інтернів протягом десяти років від початку її організації академік Л.Т. Малая.

На кафедрах Інституту працює 152 викладачі, з них 27 докторів і 98 кандидатів наук.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ продовжує надавати освітні послуги з отримання другої вищої освіти за акредитованими спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем другого рівня вищої освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, підготовку немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги.

Міжнародне співробітництво є одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, що сприяє вирішенню основних завдань інституту – підготовки висококваліфікованих фахівців, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, реалізації системи безперервного професійного розвитку медичних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, розробки пріоритетних напрямків медичної науки, надання висококваліфікованої медичної допомоги.

У складі навчально-наукового інституту післядипломної освіти налічується 9 клінічних кафедр. Вони розташовані на базах лікувально-профілактичних закладів міста Харкова і діють згідно з типовими угодами з клінічними базами, відповідно до наказу МОЗ України № 174 від 05.06.97 р.

Організація лікувальної роботи клінічних кафедр спрямована на впровадження нових ефективних методів профілактики, діагностики і лікування, забезпечення поліпшення здоров’я населення.

Кафедри
Нормативні документи освітнього процесу
Про Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Діяльність Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ з підготовки лікарів-спеціалістів регламентована ліцензією Міністерства освіти і науки України. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти медичного університету Харкова надає освітні послуги з отримання другої вищої освіти за акредитованими спеціальностями «Наука про освіту» та «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем другого рівня вищої освіти.
На кафедрах інституту працює 152 викладача, з них 27 докторів і 98 кандидатів наук. В його структурі проводять свою роботу кафедри за напрямами роботи:
Інтернатура
Підвищення кваліфікації
Спеціалізація та перепідготовка лікарів
Підготовка бакалаврів та магістрів
Сектор сприяння працевлаштуванню випускників

Інтернатура медуніверу Харкова є обов’язковою формою післядипломної підготовки. Зарахування в інтернатуру медичного університету Харкова мають право випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації та медичних факультетів університетів.
Заочна підготовка інтернів проводиться в обласних, міських лікувально-профілактичних закладах, на базах таких великих лікарень, як Куп’янська, Лозівська, Ізюмська, Вовчанська, Дергачівська та інші.
Курси підвищення кваліфікації, спеціалізації та перепідготовки лікарів медичного університету здійснюється шляхом проведення тематичного удосконалення та стажування. Науково-педагогічні та педагогічні працівники ХНМУ зобов’язані проходити підвищення кваліфікації, шляхом поглиблення та розширення їх професійних знань та умінь.
Сектор сприяння працевлаштуванню випускників медичного університету Харкова має на меті пропонування на ринку праці медичних працівників Харківського медичного університету. Також надає консультації по працевлаштуванню випускникам медичного університету.

підвищення кваліфікації, провайдер БПР, інтернатура, спеціалізація, тематичне удосконалення, післядипломна медична освіта