Про нас

Основні напрями діяльності кафедри включають навчально-методичну, лікувальну, наукову та консультативну роботу.

Навчально-методична робота проводиться на клінічних базах, де здійснюється: підготовка лікарів-інтернів за фахом «Радіологія» (1,5 роки), лікарів-рентгенологів та лікарів-радіологів на циклах спеціалізації «Рентгенологія» (3 міс) та «Радіологія» (3 міс); проведення циклів тематичного удосконалення (2 тиж) для лікарів-рентгенологів, терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів «Невідкладна променева діагностика захворювань різних органів і систем», «Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних захворювань грудної і черевної порожнин та заочеревинного простору», «Диференційна променева діагностика захворювань органів дихання та середостіння», «Диференційна променева діагностика захворювань скелета», «Променева діагностика в педіатрії», «Променева діагностика захворювань молочних залоз», «Променева діагностика легеневого та позалегеневого туберкульозу», «Променева діагностика у вертебрології», «Основи комп’ютерної томографії», «Основи магнітно-резонансної томографії».

Колективом кафедри проводяться цикли тематичного удосконалення в різних містах та регіонах країни (Львів, Житомир, Рівне, Черкаси, Луцьк, Полтава, Кропивницький, Суми та ін.).

На кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії, докторів медичних наук. Кафедра має електрону бібліотеку журналів за фахом та електрону базу тестів для самостійної роботи лікарів-інтернів, рентгенологів та радіологів.

Основні напрями роботи кафедри базуються на новітній науковій інформації європейського рівня, що тісно переплітається з положеннями про академічну доброчесність, порядність, взаємоповагу.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, просп. Героїв Харкова, 195, КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17» ХМР, відділення «Хоспіс», 2-й поверх
Email:
kaf.rentgenologii-radiologii@knmu.edu.ua
Завідувач
Вороньжев Ігор Олександрович
д.мед.н., професор
io.voronzhev@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Лисенко Наталя Сергіївна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
ns.lysenko@knmu.edu.ua
Чурилін Руслан Юрійович
Відповідальний за лікувально-профілактичну роботу, к.мед.н., доцент
ry.churylin@knmu.edu.ua
Бортний Микола Олександрович
Відповідальний за наукову роботу та з інтернами, к.мед.н., доцент
mo.bortnyi@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Коломійченко Юрій Анатолійович
к.мед.н., доцент
ya.kolomiichenko@knmu.edu.ua
Абдуллаєв Руслан Резванович
д.філ., асистент
rr.abdullaiev@knmu.edu.ua
Пальчик Сергій Михайлович
асистент
sm.palchyk@knmu.edu.ua
Сорочан Олексій Павлович
асистент
op.sorochan@knmu.edu.ua
Заможська Олена Олексіївна
асистент
oo.zamozhska@knmu.edu.ua
Оборіна Ніна Олександрівна
асистент
no.oborina@knmu.edu.ua
Пуляєв Станіслав Анатолійович
асистент
sa.puliaiev@knmu.edu.ua

Єдина в нашій країні кафедра рентгенології дитячого віку була організована проф. Михайлом Івановичем Спузяком у січні 1991 року. В штаті також були доц., канд. мед. наук І.О. Крамний, ас., канд. мед. наук Л.М. Біла, ас. В.М. Литвиненко і ас. П.І. Кущ.

Основною базою кафедри була та залишається «Харківська міська клінічна багатопрофільна міська лікарня № 17» (на той час МСЧ заводу ім. В.О. Малишева). Крім того, базами кафедри були: Український НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків, обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня, міський дитячий гастроентерологічний центр на базі 19-ї клінічної дитячої лікарні.

Головним завданням кафедри було і є підготовка лікарів-інтернів за фахом «Радіологія», лікарів-рентгенологів, а також підвищення кваліфікації лікарів.

Протягом майже 30 років свого існування змінювались як назва кафедри, так і її штат. У 2005 р. вона була перейменована на кафедру загальної та педіатричної рентгенології. У 2007 р. рішенням ректорату Харківської медичної академії післядипломної освіти відбулося об’єднання з кафедрою променевої діагностики в єдину кафедру променевої діагностики, завідувачем якої за конкурсом був обраний проф. М.І. Спузяк. Михайло Іванович залишався на цій посаді до своєї раптової смерті 10 вересня 2013 року. Після цього кафедра променевої діагностики знову була розділена на кафедру променевої діагностики і кафедру рентгенології і дитячої рентгенології. З 1 жовтня 2021 р. кафедра перейменована в кафедру рентгенології та радіології.

У різні часи на кафедрі працювали: асистент, потім доцент і професор О.П. Шармазанова; доц. Л.М. Біла; асистент, потім доцент і професор І.О. Вороньжев; асистенти, потім доценти Н.С. Лисенко, Р.Ю. Чурилін, Ю.А. Коломійченко; канд. мед. наук, асистент Л.М. Левітська; канд. мед. наук, асистент В.В. Шаповалова.

На кафедрі навчались в клінічній ординатурі і аспірантурі проф. І.О. Вороньжев, доц. М.О. Бортний, доц. Р.Ю. Чурилін, доц. Ю. А. Коломійченко, доц. Н.С. Лисенко, С.Е. Баржеєв, С.О. Степаненко, Ю.А. Змієнко, О.В. Максімішин, О.В. Гончарук, Т.В. Морозова, О.П. Сорочан та ін.

З 1 квітня 2014 р. кафедру рентгенології і радіології очолює доктор медичних наук, професор І.О. Вороньжев, який продовжує та розвиває основні науково-педагогічні напрямки, закладені на кафедрі.

Проф. Вороньжев І.О. автор більше 400 наукових публікацій, 2 керівництв, 3 підручників, 38 навчальних посібників, 34 патентів України на винахід та корисну модель, член Асоціації радіологів України, Європейської асоціації радіологів, Європейської асоціації гібридної, молекулярної та трансляційної візуалізації, Європейської асоціації онкологічної візуалізації, Британського інституту радіології, Асоціації радіологів Північної Америки.

І.О. Вороньжев – член редколегії журналів «Український радіологічний та онкологічний журнал» (Scopus), «Radiation Diagnostics, Radiation Therapy», «Проблеми безперервної медичної освіти та науки».

Навчально-методична робота проводиться на клінічних базах кафедри, де здійснюється: підготовка лікарів-інтернів за фахом «Радіологія» (1,5 роки), лікарів рентгенологів та радіологів на циклах спеціалізації «Рентгенологія» (3 міс) та «Радіологія» (3 міс)

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є променева діагностика захворювань легень та плеври у дорослих і дітей (НДР) та променева діагностика захворювань системи опори та руху.

Співробітники кафедри постійно проводять лікувально-діагностичну роботу на навчальних базах кафедри, систематично консультують лікарів базових відділень міста, рентгенологів області та країни, беруть участь у роботі конференцій, семінарів, атестаційних комісій, для фахівців з променевої діагностики міста та області.

Всі викладачі кафедри є членами Європейської асоціації радіологів.