Про нас

Кафедра хірургії № 2 Харківського національного медичного університету – одна з найстаріших, базових кафедр із сучасним обладнанням та провідними кваліфікованими фахівцями.

Колектив кафедри хірургії № 2 проводить науково-дослідницьку діяльність за напрямком «Розробка хірургічних технологій діагностики і лікування захворювань та травм органів травної системи із використанням гібридних (відкритих та мініінвазивних) операцій»; навчальну діяльність для вітчизняних та англомовних студентів 4-го, 6-го курсів медичних факультетів, лікарів-інтернів, аспірантів; лікувально-діагностичну діяльність для пацієнтів провідних лікувальних закладів міста Харкова.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Незалежності, 13, КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», головний корпус, 6-й поверх
Завідувач
Криворучко Ігор Андрійович
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., проф.
ia.kryvoruchko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Гончарова Наталя Миколаївна
Відповідальна за наукову роботу кафедри, д.мед.н., проф.
nm.honcharova@knmu.edu.ua
Сивожелізов Андрій Володимирович
Відповідальний за навчальну роботу, к.мед.н., доц.
av.syvozhelizov@knmu.edu.ua
Чугай Володимир Васильович
Відповідальний за лікувальну роботу, к.мед.н., доц.
vv.chuhai@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Шевченко Станіслав Іванович
Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор
si.shevchenko@knmu.edu.ua
Тесленко Сергій Миколайович
д.мед.н., професор
sm.teslenko@knmu.edu.ua
Тонкоглас Олександр Аркадійович
к.мед.н., доцент
oa.tonkohlas@knmu.edu.ua
Сикал Микола Олександрович
к.мед.н., доцент
mo.sykal@knmu.edu.ua
Колесник Варвара Петрівна
к.мед.н., асистент
vp.kolesnyk@knmu.edu.ua
Свірепо Павло Васильович
к.мед.н., асистент
pv.svirepo@knmu.edu.ua
Антонова Марина Сергіївна
к.мед.н., асистент
ms.antonova@knmu.edu.ua
Лєсний Вадим Вікторович
к.мед.н., асистент
vv.lesnyi@knmu.edu.ua
Александров Микола Андрійович
к.мед.н., асистент
ma.aleksandrov@knmu.edu.ua
Пламен Стайков
професор, медичний директор Sachsenhausen Hospital, Franfkfurt Germany
s.plamen@knmu.edu.ua
Чеверда Віктор Михайлович
Заслужений лікар України, д.мед.н., професор
vm.cheverda@knmu.edu.ua
Лопатенко Дмитро Едуардович
к.мед.н., асистент
de.lopatenko@knmu.edu.ua
Пасічник Олександр Васильович
к.мед.н., асистент, Головний лікар приватної кліники “Беатріс”
ov.pasichnyk@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра хірургії № 2 є однією з найстаріших хірургічних шкіл нашої країни, яка дала вітчизняній охороні здоров’я сотні визнаних фахівців практично у всіх галузях хірургічної науки. Хірургічна клініка медичного факультету Харківського університету почала формуватися 1814 року.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти 4-го, 6-го курсів; англомовних студентів 4-го курсу за освітньо-професійними програмами за спеціальністю «Лікувальна справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») та, починаючи з 2016–2017 навчального року, за спеціальністю «Медицина» (ступінь «магістр»); «Технології медичної діагностики та лікування» другого (магістерського) рівня вищої освіти; «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Наукова робота

Наукові інтереси кафедри. Хірургічна панкреатологія. Хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Хірургія захворювань товстої та прямої кишки. Торакальна хірургія. Мініінвазивні технології в абдомінальній хірургії. Хірургія діабетичної стопи. Хірургія гриж черевної стінки. Хірургія передпухлинних захворювань щитоподібної та грудної залози. Хірургія захворювань судин нижніх кінцівок. Кардіохірургія.

Лікувальна робота

Крім КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» лікувально-діагностична робота проводиться в лікарнях КЗОЗ «Мереф’янська ЦРЛ», КЗОЗ «17 міська клінічна лікарня».

Щорічно працівники кафедри консультують приблизно 13 000 та лікують понад 3 000 хворих із різноманітною хірургічною патологією. Відбуваються традиційні щотижневі лікарняні обходи професорів кафедри, клінічні й патологоанатомічні конференції, засідання Асоціації хірургів Харківської області.

На базі обласної клінічної лікарні за безпосередньою участю співробітників кафедри на сучасному рівні з використанням новітніх лабораторних та інструментальних методів забезпечується медична допомога.

Мiжнародна діяльність

Участь у міжнародних проєктах. Професор Криворучко Ігор Андрійович бере участь у проєкті «Clinical Pathways for Patients with Intra-Abdominal Infections», організований WSES World Society of Emergency Surgery GAIS Global Alliance for Infections in Surgery WSIS World Surgical Infection Society SIS-E Surgical infection Society Europe, який направлений на поліпшення діагностики та лікування хірургічних хворих.

Пiслядипломна освiта

На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія». На сьогодні 6 лікарів-інтернів успішно проходять заняття на кафедрі та вдало склали ліцензійний тестовий іспит «КРОК-3».

Для БПР лікарів з 17.03.2021 по 31.03.2021 проведено цикл тематичного удосконалення «ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕВІДКЛАДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ», який пройшли та підвищили свій рівень знань 8 лікарів-хірургів.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: к.м.н., доц. Сикал М.О.

Формат проведення: Cтуденти створюють презентації на актуальну сучасну тему, разом з викладачем проводять клінічний розбір хворого «біля ліжка», засідання проходить в обговоренні та дискусії цікавих питань з хірургії.

Графік проведення: Засідання 1 раз на місяць у форматі online.

Напрями роботи: Більш поглиблене вивчення сучасних напрямів хірургії, підготовка студентів до конференцій, олімпіади з хірургії.

Студентські конференції: Студенти-гуртківці прийняли активну участь у більше ніж 10 онлайн-конференціях протягом навчального року.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали