Проєктна діяльність в університеті

Одним з пріоритетних напрямів у сфері міжнародної діяльності Харківського національного медичного університету є проєктна діяльність. Міжнародна проєктна діяльність є інструментом ідентифікації та визнання університету на вітчизняному, європейському та світовому освітньому просторі, забезпечує відкриття нових можливостей в сфері міжнародного співробітництва, мобільності, обміну досвідом та кооперації, як з іншими державними установами, фондами тощо, так і з університетами інших країн; є корисною, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, опанування нових технологій, творче  застосування  знань у незнайомій  ситуації, удосконалення професійно-педагогічної діяльності викладачів; розширення областей дослідження й обміну досвідом як для молодих науковців, так і для досвідчених; створює перспективи доступу до високоякісної освіти міжнародного рівня шляхом обміну студентів для реалізації принципу „освіта без кордонів”, у тому числі із застосуванням інноваційних технологій, а також слугує базисом для розвитку інституційної спроможності університету.

Харківський національний медичний університет є активним учасником цього міжнародного процесу.

Університет є виконавцем наступних проєктів:
 • Симуляційна медицина та сценарій-орієнтоване навчання з невідкладної допомоги (Simulation medicine and Scenario-based learning for emergency care) “SimS”

  Програма: Erasmus+ KA2

  Тип діяльності: гранти ERASMUS Lump Sum

  Координатор проєкту: Буковинський державний медичний університет

  Партнерами проєкту  є Національне агентство забезпечення із якості вищої освіти, Національна академія внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Одеський національний медичний університет.

  Міжнародні партнери: Університет Сантьяго де Компостела (Іспанія), Іспанське товариство лікарів первинної медичної допомоги (SEMERGEN), Литовський університет наук здоров’я  (Литва),  Університет Арістотеля в Салоніках (Греція).

  Строки проєкту: 01.01.2023 – 31.12.2023

  Номер проєкту: 101082077 — SimS — ERASMUS-EDU-2022-CBHE

  Основна мета:
  Проект спрямований на покращення навчання та надання першої (в т.ч. психологічної) та невідкладної допомоги шляхом впровадження інноваційних інтегрованих навчальних курсів з використанням методології сценарного навчання та симуляційних технологій для лікарів, осіб з категорії «перший на місці події» та присутніх на місці аварії.

  Конкретні цілі:

  • сприяти розвитку системи медичної освіти шляхом навчання викладачів українських університетів-партнерів з використанням технологій сценарій-орієнтованого та симуляційного навчання;
  • підвищити кваліфікацію викладачів шляхом навчання з надання першої психологічної допомоги постраждалим та всім учасникам події, медичним працівникам та особам із категорії «перший на місці події»;
  • покращити навчання надання першої та невідкладної допомоги шляхом розробки реалістичних симуляційних сценаріїв щодо тактики ведення пацієнтів на догоспітальному та госпітальному етапах надання невідкладної допомоги;
  • модернізувати навчальні програми в українських університетах-партнерах шляхом впровадження розроблених курсів;
  • поширювати та підтримувати впровадження розробленого інноваційного підходу шляхом створення мережі навчально-тренувальних центрів першої та невідкладної допомоги;
  • оцінити ефективність нової методології навчання надання першої та невідкладної допомоги з використанням технологій сценарій-орієнтованого та симуляційного навчання в українських університетах-партнерах.

  Очікувані результати:

  • навчені викладачі українських університетів-партнерів, компетентні у наданні першої та невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях (мінімум 10 осіб у кожному ЗВО-партнері);
  • мережа навчально-тренінгових центрів першої та невідкладної медичної допомоги (по одному в кожному ЗВО-партнері);
  • розроблені сценарії найбільш поширених невідкладних станів (по 10 сценаріїв для кожної цільової групи – медичних працівників, вчителів, поліцейських);
  • впроваджений навчальний курс для студентів-медиків, поліцейських та викладачів/вчителів з надання першої (в т.ч. психологічної) та невідкладної допомоги з використанням методології сценарній-орієнтованого навчання та симуляційних технологій;
  • модернізовані навчальні плани додипломної та післядипломної освіти в українських медичних університетах-партнерах та університетах внутрішніх справ;
  • оцінювання навчальних матеріалів та впроваджених курсів;
  • готові до використання навчальні матеріали з надання першої та невідкладної допомоги, доступні для широкого кола цільових груп та широкої громадськості;
  • підвищення якості надання першої медичної допомоги та ведення хворих на догоспітальному та госпітальному етапах невідкладної допомоги, зниження смертності в перші години після нещасного випадку внаслідок наданої належної медичної допомоги;
  • широке розповсюдження результатів проекту.

  Сайт проєкту
  https://knmu.edu.ua/news/predstavnyczi-hnmu-vzyaly-uchast-u-proyekti-sims/
  https://knmu.edu.ua/news/predstavnyczi-hnmu-uchasnyczi-proyektu-sims/

 • Україно-Швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти»

  Мета проєкту:

  Якість охорони здоров’я, особливо на рівні первинної ланки медичної допомоги, поліпшується завдяки кращій медичній та управлінській освіті. У результаті надавачі первинної медичної допомоги є більш компетентними, вмотивованими до професійного розвитку й надання орієнтованих на пацієнта і безпечних медичних послуг.

  Другий чотирирічний етап реалізації проєкту розпочався в липні 2023 року та триватиме до червня 2027 р.

  Очікувані результати проєкту:

  Результат 1: Посилено потенціал і можливості медичних ЗВО (підготовка сімейних лікарів, сімейних медсестер та менеджерів), що забезпечує студенто-орієнтовану освіту вищої якості
  – Запроваджено кращі практики викладання в медичних ЗВО
  – Студенти-медики й медсестри здобувають практичні та актуальні клінічні навички
  – Підтримано створення нового медичного факультету на базі НаУКМА та Академії «Добробут»
  – Розробляються та впроваджуються цифрові рішення для закладів вищої освіти (ЗВО)
  – Реалізується прозоре та ефективне управління (політика та практика) на рівні автономних медичних ЗВО
  – Забезпечено узгодженість політик і практик через зміцнену агентність медичних ЗВО
  – Нова маґістерська програма з менеджменту в охороні здоров’я працює для поліпшення управлінських компетентностей медичних працівників. Для посилення експертизи, що надається проєктом, технічна підтримка ключовими партнерами проєкту: Маастрихтським університетом і Українським центром охорони здоров’я.

  Заходи в рамках першого результату здійснюватимуться у пілотних і партнерських закладах вищої освіти, які були обрані на конкурсних засадах на початку другої фази проєкту:

  • ПЗВО «Академія Добробут»
  • Буковинський державний медичний університет
  • Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
  • Івано-Франківський національний медичний університет
  • Національний університет “Києво – Могилянська академія”
  • Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради
  • Сумський державний університет
  • Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України
  • Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
  • Харківський національний медичний університет

  Результат 2: Персонал закладів ПМД підвищив свою кваліфікацію та поліпшив навички командної роботи, тож користувачі мають більше довіри та задоволеності
  – У ЦПМД посилено командну роботу сімейних лікарів і сімейних медсестер
  – Надавачі первинної медичної допомоги ефективно використовують нові формати БПР
  – Розроблено та впроваджено професійні стандарти для надавачів ПМД

  Результат 3: Створено сприятливе середовище для розроблення політики та роботи над удосконаленням медичної освіти і розвитку системи охорони здоров’я. Освітяни, лікарі-практики та політики формують спільноту, що навчається, та адаптують передовий міжнародний досвід
  – Розбудова спільноти для впровадження заснованих на свідченнях та ефективних практик для поліпшення політики
  – Наскрізні освітні теми (наприклад, емпатія, людяність) інтегровані в освіту й практику
  – Проведено національні та регіональні заходи з обміну між освітянами, практиками й політиками для поліпшення політик і практик у галузі людських ресурсів в охороні здоров’я

  Сайт проєкту
  https://knmu.edu.ua/navchalno-naukovyj-instytut-yakosti-osvity-hnmu/ukrayino-shvejczarskyj-proyekt-rozvytok-medychnoyi-osvity/

 • Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic IQ)

  Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, має на меті об’єднати професійну спільноту освітян для обміну досвідом та співпраці  задля інституціоналізації принципів академічної доброчесності в системи середньої та вищої освіти України.

  Протягом 2020-2022 років команда Проєкту спільно з національними та міжнародними експертами:

  – надаватиме свою підтримку 60 відібраним університетам задля створення ефективної моделі внутрішнього моніторингу якості освіти та впровадження принципів академічної доброчесності;
  – працюватиме над розвитком спроможностей Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та розробкою єдиного системного підходу для реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в університетах;
  – надаватиме українським освітянам рекомендації та навчання з розвитку та упровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі середньої освіти України.

  Місія Проєкту
  Підсилення спроможностей освітньої системи на засадах і  принципах академічної доброчесності та якості освіти в Україні.

  Візія 
  Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

  Початку проєкту Academic IQ передували успішне адміністрування Американськими Радами Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP (2016-2019) та Проєкту формування академічної доброчесності в школах – SAISS (2017-2019).

  Сайт проєкту
  https://knmu.edu.ua/navchalno-naukovyj-instytut-yakosti-osvity-hnmu/inicziatyva-akademichnoyi-dobrochesnosti-ta-yakosti-osvity-academic-iq/

 • Програма підтримки українських університетів «Twinning»

  Програма Twinning («Побратимство») – це модель співпраці між університетами, спрямована на підтримку університетів в Україні під час та після війни шляхом створення значущих партнерств між українськими та міжнародними закладами вищої освіти.

  Ініціатива координується Cormack Consultancy Group за підтримки Universities UK International та Фонду Президента України з питань освіти, науки та спорту.

  ХНМУ став побратимом Школи клінічної медицини при ректорі, магістрах та вчених Кембриджського університету. Заплановані та вже реалізовані активності у рамках програми “Twinning”:

  • Академічна мобільність;
  • Наукові дослідження;
  • Спільні навчальні та наукові заходи;
  • Проєктна діяльність.

  https://knmu.edu.ua/news/proyekt-yednannya-universytetiv-rezultaty-ta-perspektyvni-napryamky-rozvytku/
  https://knmu.edu.ua/news/navchalnyj-kurs-biostatystyky/
  https://knmu.edu.ua/news/spivpraczya-naukovoyi-biblioteky-z-kolegamy-kembrydzhskogo-universytetu/
  https://knmu.edu.ua/news/vizyt-do-bibliotek-kembrydzhskogo-universytetu/
  https://knmu.edu.ua/news/vidbulas-zustrich-u-ramkah-akademichnoyi-mobilnosti-studentiv/
  https://knmu.edu.ua/news/praktyka-v-kembrydzhi-tryvaye/

 • Проєкт міжнародної технічної допомоги «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України»
 • Жінки філософи та вчені: екофемінізм проти війни та екоциду

  Програма:
  Програма Scholars at Risk Europe, головний офіс якої розміщений в Університеті Мейнута, Ірландія, є європейським офісом глобальної мережі Scholars at Risk. Scholars at Risk — це міжнародна мережа вищих навчальних закладів та осіб, які працюють над захистом науковців, які опинилися під загрозою просуванням академічної свободи.

  Тип діяльності: 

  Стипендіальна програма MSCA4Ukraine. Програма Європейської Комісії MSCA4Ukraine реалізується консорціумом, до складу якого входять Scholars at Risk Europe в університеті Мейнут, Ірландія (координатор проекту), німецький фонд Олександра фон Гумбольдта та Європейська асоціація університетів, а також французька національна програма PAUSE, організована Колеж де Франс та глобальна мережа Scholars at Risk, які беруть участь як асоційовані партнери.

  Координатор проєкту: Падерборнський університет
  Партнер проєкту: Харківський національний медичний університет
  Строки проєкту: 01.05.2023 – 30.04.2024 (12 місяців)
  Номер проєкту:  ID number 1232949 –MSCA4Ukraine grant, Prof. Kateryna Karpenko

  Основна мета:
  Проєкт спрямований на розуміння сутності та значення екоциду під час та після війни Росії проти України на основі мультидисциплінарних практик та інтелектуальної продукції екофеміністичних жінок-мислителів (філософів, соціологів, істориків та інших типів науковців) із різних інтелектуальних та методологічних традицій ( тобто феноменологія, аналітична філософія, структуралізм, екзистенціалізм, етика справедливості та турботи та інші).

  Конкретні цілі:

  • сприяти розумінню проблем екоциду шляхом наукового дослідження висвітлення цієї проблеми в медіа, в законодавчих документах, в соціологічних дослідженнях щодо суспільної думки відносно загострення екологічних проблем підчас війни та умови їх переростання в загрозу екоциду;
  • проведення Міжнародної конференції «Жінки філософи та вчені проти війни та екоциду» (27-28тжовтня 2023 року);
  • видання колективної монографії «Жінки філософи та вчені проти війни та екоциду» ( за результатами Міжнародної конференції);
  • творча зустріч з видатною українською письменницею, філософом, громадською діячкою Оксаною Забужко за матеріалами її книга «Найдовша подорож», яка була написана вже під час війни й торкається також проблем екоциду;
  • публікація наукових статей спільно з іноземними співаторками (Рут Хагенгрубер (Німеччина), Синтія Ніелсен (США) за темою екофеміністичної критики загроз екоциду під час повномасштабної війни росії проти України;
  • поширювати інформацію про загрози екоциду під час повномасштабної війни росії проти України серед іноземних колег на наукових та науково-практичних конференціях та публічних заходах, присвячених дням України в окремих містах Німеччини.

  Очікувані результати:

  • підвищення інформативного висвітлення реальної ситуації щодо екоциду у воєнні та повоєнні часи;
  • розширення наукової бази щодо дослідження проблем екоциду у контексті екофеміністичної методології та її евристичні та морально- прикладні засади;
  • впроваджений тематики екоциду у основні та вибіркові курси з філософії та  суспільних дисциплін навчального курс для студентів-медиків;
  • широке розповсюдження результатів проекту.

  Проєктна діяльність:
  https://knmu.edu.ua/en/news/profesorka-hnmu-uchasnyczya-mizhnarodnogo-kongresu/
  https://knmu.edu.ua/en/news/vystup-predstavnyczya-hnmu-z-nagody-dniv-ukrayiny/
  https://drive.google.com/file/d/1DZLMxWB_vVM0FymL7oRYCnHm2AtYAQf9/view
  https://knmu.edu.ua/en/news/vidbulasya-mizhnarodna-konferencziya-z-filosofiyi/
  https://knmu.edu.ua/en/news/vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya/