Проєктна діяльність в університеті

Одним з пріоритетних напрямів у сфері міжнародної діяльності Харківського національного медичного університету є проєктна діяльність. Міжнародна проєктна діяльність є інструментом ідентифікації та визнання університету на вітчизняному, європейському та світовому освітньому просторі, забезпечує відкриття нових можливостей в сфері міжнародного співробітництва, мобільності, обміну досвідом та кооперації, як з іншими державними установами, фондами тощо, так і з університетами інших країн; є корисною, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, опанування нових технологій, творче  застосування  знань у незнайомій  ситуації, удосконалення професійно-педагогічної діяльності викладачів; розширення областей дослідження й обміну досвідом як для молодих науковців, так і для досвідчених; створює перспективи доступу до високоякісної освіти міжнародного рівня шляхом обміну студентів для реалізації принципу „освіта без кордонів”, у тому числі із застосуванням інноваційних технологій, а також слугує базисом для розвитку інституційної спроможності університету.

Харківський національний медичний університет є активним учасником цього міжнародного процесу. Наразі університет є виконавцем більш 25 міжнародних проєктів.