Атестація лікарів спрямована на покращання професійної діяльності лікаря для подальшого підвищення рівня якості надання медичної допомоги населенню.

Основними завданнями проведення атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо підвищення їхньої кваліфікації та проходження безперервного професійного розвитку.

 

Види атестації лікарів:
1) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
2) атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

Документи (за переліком) подаються за адресою:

вул. Смоленська, 10, м. Київ, 03057
Tел.: +38 044 202 17 09
Державний експертний Центр,
Центр адміністративних послуг “Єдине вікно”

З питань оформлення атестаційних справ до ЦАК МОЗ України звертатись:

Костіна Світлана Арефіївна

пр. Науки, 4, 4-й поверх к. 157, ХНМУ, м. Харків

Tел.:  +38 057 705 07 01

Email: sa.kostina@knmu.edu.ua