Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики

Про нас

Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, навчально-методична, наукова та лікувальна робота, які базуються на новітній науковій інформації.

Кафедра створена у 2008 р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти д.мед.н., проф. Абдуллаєвим Р.Я., який керує кафедрою і сьогодні.

Контактні дані
Завідувач
Абдуллаєв Різван Ягубович
д.мед.н., професор
Відповідальні особи
Сісун Лариса Анатоліївна
Завуч кафедри, к.мед.н., доцент
la.sysun@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Калашніков Валерій Йосипович
к.мед.н., доцент
vy.kalashnikov@knmu.edu.ua
Пономаренко Світлана Олексіївна
к.мед.н., доцент
so.ponomarenko@knmu.edu.ua
Костюковська Ганна Євгеніївна
к.мед.н., доцент
hy.kostiukovska@knmu.edu.ua
Бабаджанян Євгенія Миколаївна
к.мед.н., доцент
em.babadzhanian@knmu.edu.ua
Яковенко Олена Артурівна
к.мед.н., доцент
oa.yakovenko@knmu.edu.ua
Крижановська Ірина Вікторівна
к.мед.н., асистент
iv.kryzhanovska@knmu.edu.ua
Ібрагімова Конул Низаміївна
к.мед.н., асистент
kn.ibrahimova@knmu.edu.ua
Єфименко Сергій Григорович
асистент
sh.efimenko@knmu.edu.ua

Кафедра створена у 2008 р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти д.мед.н., проф. Абдуллаєвим Р.Я., який керує кафедрою і сьогодні.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців у різних галузях використання ультразвуку: терапії, кардіології, гінекології, перинатології, гастроентерології, хірургії, нефрології, урології, неврології, травматології та ортопедії, онкології, артрології, педіатрії. Підготовка лікарів здійснюється на циклах спеціалізації «Ультразвукова діагностика» (3 місяці) та циклах стажування «Ультразвукова діагностика» (1 місяць). Крім того, проводяться двотижневі цикли тематичного удосконалення: «УЗД в кардіології», «УЗД в педіатрії», «Вибрані питання КТ, МРТ, ультразвукової діагностики суглобів», «Пренатальна діагностика. Скринуючі програми», «Ультразвукова діагностика невідкладних станів захворювань та травматичних пошкоджень органів черевної порожнини», «Допплерографія в акушерстві та гінекології», «Допплерографія магістральних судин шиї, черевної порожнини та нижніх кінцівок», «Магнітно-резонансна томографія», «Основи методу комп’ютерної томографії в діагностиці захворювань різних органів і систем», «Функціональна діагностика в неврології». Викладачі кафедри проводять підготовку лікарів також на виїзних циклах у багатьох містах України.

На кафедрі захищено 15 кандидатських дисертацій (4 з них іноземними аспірантами), здійснюється підготовка 2 докторів медичних наук та 2 докторів філософії під керівництвом професора Р.Я. Абдуллаєва. Чотири співробітники захистили дисертації за час роботи на кафедрі.

На кафедрі видано понад 140 книг. Крім того, кафедра має власну  бібліотеку наукових видань за фахом, електронну базу тестових завдань для самостійної роботи слухачів.

Завданням кафедри є робота в базових лікувальних установах. Як продовження позитивного досвіду і традицій минулих років, здійснюється та буде продовжено співробітництво кафедри з клінічними закладами міста. Лікувальними базами кафедри є Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.М. Мещанінова, КНП ХОР «Обласний центр планування сім’ї та репродукції людини», Центр здоров’я жінки ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції СТГО «Південна залізниця», КДЦ «Доктор Алекс», ДЦ «Екомед», КДЦ «Інсайт». Це дозволяє послідовно розвивати основний науковий напрямок кафедри, пов’язаний з поліпшенням здоров’я населення за рахунок покращання ефективності діагностики. Крім того, це відкриває можливості вивчення лікарями різноманітної патології, різних аспектів ультразвукової та функціональної діагностики захворювань органів та систем, оволодіння практичними навичками.

Лікувальна робота кафедри включає консультативні прийоми, консультації та проведення консиліумів за участю професора та доцентів, проведення рецензування відповідної медичної документації щодо здійснення ультразвукової та функціональної діагностики, участь у клінічних та клініко-патологоанатомічних конференціях, проведення тематичних реферативних конференцій, що, по перше, сприяє впровадженню в клінічну практику наукових розробок кафедри, а по друге, допомагає засвоєнню практичних навичок та вмінь, удосконалює клінічне мислення у слухачів.

Проведення запланованих кафедрою заходів сприяє покращанню показників  здоров’я населення України.