• Алгоритм вступу до інтернатури іноземців та осіб без громадянства
   

  Легалізація документів про освіту

   

   

  Складання іспиту на володіння державною мовою та отримання сертифікату (рівень В1)

   

   

   Пошук бази стажування на сайті МОЗ України для проходження практичної частини інтернатури

   

  Подання документів до закладу охорони здоровя для зарахування на практичну частину інтернатури на базу стажування. Укладання договору з базою стажування
  (початок навчання з 1 серпня поточного року)

   

  Подання документів до закладу вищої освіти для зарахування на освітню частину інтернатури. Укладання договору з університетом
  (початок навчання з 1 вересня поточного року)

 • Перелік документів для випускників медичних ЗВО за державним замовленням для оформлення на навчання на освітній частині інтернатури в ХНМУ
  • Заява на ім’я ректора на зарахування на освітню частину інтернатури.
  • Договір з базою стажування – лікувальним закладом, де проходить практична частина інтернатури
  • Сертифікат про складання іспиту на володіння державною мовою (рівень В1).
  • Картка лікаря-інтерна.
  • Згода на використання персональних даних.
  • Паспорт (з нотаріально засвідченим перекладом згідно діючого законодавства).
  • Ідентифікаційний номер (за наявності).
  • Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище.
  • Диплом (переклад згідно діючого законодавства).
  • Додаток до диплому (переклад згідно діючого законодавства).
  • Сертифікат «Крок-1» (за наявності).
  • Сертифікат «Крок-2» (за наявності).
  • Швидкозшивач з перфорацією.
  • 12 файлів для оформлення справи.
  • 6 фотокарток (3х4).
  • Оригінали документів надаються при оформленні договору.

  Зарахування вступників в інтернатуру проходить за умови сплати за отримання освітньої послуги до початку навчання, (надати копію квитанції про сплату за навчання)

 • Зразки документів для заповнення

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  КАРТКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

  Чол. Бюджет Гуртожиток
  Жін. Контракт Так Ні

   

   

   

  Місце

  фото

  П.І.Б.__________________________________________________________

  Дата народження _________________________________________________

  Адреса постійного проживання______________________________________

  Телефон________________________________________________________

  Телефон батьків__________________________________________________

  Адреса проживання на освітній частині інтернатури____________________________

  ____________________________________________________________________

  Назва ВНЗ, факультет, рік закінчення________________________________________

  Назва спеціальності______________________________________________________

  Кафедра_______________________________________________________________

  База стажування, адреса___________________________________________________

  Приступив до інтернатури на базі стажування_________________________________

  Дата прибуття на освітню частину інтернатури на кафедрі:

  1-й рік_________________2-й рік__________________3-й рік____________________

  1-й рік

  2-й рік

  3-й рік

  Державна атестація

  Піврічна атестація

  Річна атестація

  Піврічна атестація

  Річна атестація

  Піврічна атестація

  Річна атестація

  Дата атестації
  Оцінка

   

   

   

  Ректору
  Харківського національного
  медичного університету,
  професору
  Валерію КАПУСТНИКУ
  _________________________________
  (ПІБ)

           громадянина(ки)____________________

                                                               (країна)

  закінчив(ла)_______________________

                (назва ВНЗ, факультет, рік)

  моб.тел:_____________________________

   адреса______________________________

  Заява

  Прошу зарахувати в інтернатуру за кошти фізичних та/або юридичних осіб на умовах укладання договору про надання освітніх послуг за спеціальністю «__________________________________________________________________»

  (назва спеціальності)

  на кафедрі _________________________________________________________

  1-й рік _________________________________________

  2-й рік _________________________________________

  3-й рік _________________________________________

  База стажування для проходження практичної частини інтернатури __________________________________________________________________

  До заяви додаю:

  1. Копія паспорта (перша сторінка) з нотаріально завіреним перекладом на українську мову
  2. Копії диплому та додатку до диплому про вищу медичну освіту з нотаріально завіреним перекладом на українську мову
  3. Копії сертифікатів про результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок1» та «Крок 2» (за наявності)
  4. Копія сертифікату про рівень володіння державною (українською) мовою.
  5. Копія договору з заочною базою
  6. Письмова згода на обробку персональних даних (роздрукуваний заповнений бланк)
  7. Фото розміром 3Х4 (6 шт.)

  Я згоден(згодна) з Політикою  конфіденційності.

  ______________                                                                    _______________

              (дата)                                                                                                                         (підпис)

   

   

   

 • Нормативні документи

  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text

   

  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-22#Text

   

  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.05.2022 № 805 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254»

 • Перелік спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі на 2023/2024 н.р.

  № з/п

  Спеціальність

  Тривалість підготовки в інтернатурі

  1. Акушерство та гінекологія 3 роки
  2. Анестезіологія та інтенсивна терапія 3 роки
  3. Внутрішні хвороби 2 роки
  4. Загальна практика – сімейна медицина 2 роки
  5. Епідеміологія 1 рік
  6. Інфекційні хвороби 2 роки
  7. Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія 1,5 роки
  8. Медицина невідкладних станів 2 роки
  9. Медична психологія 1 рік
  10. Неврологія 2 роки
  11. Ортопедія і травматологія 2 роки
  12. Отоларингологія 2 роки
  13. Офтальмологія 2 роки
  14. Радіологія 1,5 роки
  15. Патологічна анатомія 1,5 роки
  16. Психіатрія 2 роки
  17. Хірургія 3 роки
  18. Фізична та реабілітаційна медицина 2 роки
  19. Дерматовенерологія 2 роки
  20. Дитяча хірургія 3 роки
  21. Педіатрія 2 роки
  22. Стоматологія 1 рік
 • Бази стажування

  Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення про інтернатуру наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493)  Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний розподіл визначається МОЗ України: https://moz.gov.ua/bazi-stazhuvannja-likariv-interniv

  Бази стажування
  лікарів-інтернів Харківського національного медичного університету:

  1. Університетський стоматологічний центр Харківського національного медичного університету, спеціальність «Стоматологія».

  2.Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, спеціальності:

  – «Анестезіологія та інтенсивна терапія»,

  – «Внутрішні хвороби»,

  –  «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія»,

  – «Неврологія»,

  – «Ортопедія і травматологія»,

  – «Радіологія»,

  – «Хірургія».

  3. Клініка Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету, спеціальность «Внутрішні хвороби».

 • Вартість навчання в інтернатурі

  Вартість навчання в інтернатурі (очний цикл) для вступників 2023-го року на місцях понад план державного замовлення, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або  юридичних осіб з 01 серпня  2023 року (для осіб, які мають посвідку на постійне місце проживання в Україні)

  № п/п

  Спеціальність

  Очний цикл

  Кількість місяців навчання

  Вартість навчання за 1 місяць

  (грн)

  Всього вартість навчання очного циклу навчання

  (грн)

  1 Акушерство та гінекологія 9 6500 58 500
  2 Анестезіологія та інтенсивна терапія 9 6500 58 500
  3 Внутрішні хвороби 6 6500 39 000
  4 Дерматовенерологія 6 6500 39 000
  5 Дитяча хірургія 9 6500 58 500
  6 Епідеміологія 3 6500 19 500
  7 Загальна практика – сімейна медицина 6 6500 39 000
  8 Інфекційні хвороби 6 6500 39 000
  9 Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія 4.5 6400 16 650
  10 Медицина невідкладних станів 6 6500 39 000
  11 Медична психологія 3 6500 19 500
  12 Неврологія 6 6500 39 000
  13 Ортопедія і травматологія 6 6500 39 000
  14 Отоларингологія 6 6500 39 000
  15 Офтальмологія 6 6500 39 000
  16 Патологічна анатомія 4.5 6500 28 800
  17 Педіатрія 6 6500 39 000
  18 Психіатрія 6 6500 39 000
  19 Радіологія 4.5 6500 28 800
  20 Стоматологія 3 6700 20 100
  21 Фізична та реабілітаційна медицина 6 6500 39 000
  22 Хірургія 9 6500 58 500
 • Банківські реквізити для оплати за послуги університету

  Повна назва:       Харківський  національний медичний університет

  Адреса: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4;

  Одержувач ХНМУ; Код ЄДРПОУ: 01896866; МФО : 820172;

  Розрахунковий рахунок : UA858201720313251005201001549 в ДКСУ.

 • Договір про надання освітніх послуг для вступників в інтернатуру іноземців та осіб без громадянства (зразок)

   

  Д О Г О В І Р № ______________
  про навчання в інтернатурі (освітня частина інтернатури)

  м. Харків                                                                                                   “ ______”__________202__ р.

  Харківський національний медичний університет в особі ректора Валерія КАПУСТНИКА, що діє на підставі Статуту, далі – “Університет” та громадянин (ка)
  ______________________________________________________________________
  (П.І.Б.)
  далі Інтерн, уклали цей договір про таке.

  1. Предмет договору

  1.1. Університет бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Інтерна здійснити навчання на освітній частині інтернатури, далі – Освітня послуга, по спеціальності ______________________________________________________________________
  на кафедрі _____________________________________________________________________

  Строки навчання в Університеті (освітня частина інтернатури)
  з_____________20____року               до ____________20____року,

  з_____________20____року               до ____________20____року,

  з_____________20____року               до ____________20____року,

  Строки стажування на Базі  (практична частина інтернатури)
  з_____________20____року               до____________20____року,

  з_____________20____року               до ____________20____року,

  з_____________20____року               до ____________20____року,

  2.Обов’язки Університету

  2.1. Надати Інтерну освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

  2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства України.

  2.3. Видати Інтерну документ про освіту державного зразка при успішному виконанні учбового плану та проходження атестації.

  2.4. Інформувати Інтерна про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг, а саме:

  – Університет має право відрахувати Інтерна з інтернатури у випадках:
  – несвоєчасного внесення плати за навчання в інтернатурі;
  – невиконання навчального плану і програми;
  – за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Університету;
  – за пропуск занять без поважних причин (в т.ч. і з поважних причин, якщо Інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);
  – наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або медико-соціальної експертної комісії про нездатність Інтерна до роботи лікарем за спеціальністю _____________________________________________________________________
  (назва спеціальності)

  –  Відрахування Інтерна з освітньої частини інтернатури в Університеті здійснюється наказом ректора.

  2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Інтерну освітньої послуги – повернути частину коштів, що були внесені Інтерном як попередня плата за надання освітньої послуги.

  2.6. Надати можливість Інтерну користуватися бібліотекою, читальними залами, спортивними комплексами, іншими приміщеннями університету.

  2.7. Вносити записи до трудової книжки про зарахування на навчання в інтернатурі та відрахування у зв’язку із закінченням навчання за умови, що Інтерн має трудову книжку. Інтерн, який не має трудової книжки, ці записи вносяться власником за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки.

  3.Обов’язки Інтерна

  3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

  3.2. Прибути до місця навчання в інтернатурі не пізніше терміну, встановленого цим договором. Якщо Інтерн протягом 10 днів з дня початку занять не приступив до навчання без поважних причин, він підлягає відрахуванню з навчального закладу.

  3.3. Якісно та добросовісно виконувати навчальні плани і відповідні програми з предметів, відвідувати всі лекційні і практичні заняття згідно з затвердженим розкладом.

  3.4. Виконувати вимоги законодавства України з організації надання освітньої послуги

  3.5. Дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Правил проживання у гуртожитках ХНМУ, зберігати надане у користування обладнання та майно.

  3.6.  Дотримуватися обов язків ,передбаченних статтею 63 Закону України «Про вищу освіту».

  3.7. Дотримуватися принципів академічної доброчесності,кодексу академічної доброчесності та наслідувати політику нульової толерантності до порушень академічної доброчесності.

  3.8. Інтерн має права ,передбаченні статтею 62 Закону України «Про вищу освіту».

  4.Плата за надання освітньої послуги Університетом та порядок розрахунків

  4.1.Загальна вартість навчання в Університеті становить _______(_______________________________) гривень _____коп. (за місяць – _____________________ грн. _____ коп.) і може змінюватися кожного навчального року згідно наказу Університету (в частині залишку несплаченої суми)  не більше як на офіційно визначений в Україні рівень інфляції за попередній календарний рік.

  Розмір оплати у 2023/2024 навчальному році складає _________(_______________________________) гривень _____коп. (за місяць – _____________________ грн. _____ коп.).

  4.2. Інтерн вносить плату у національній валюті України на розрахунковий рахунок Університету через банківські установи  готівкою щомісяця за 5 днів до початку місяця навчання в Університеті.

  5.Припинення договору

  5.1. Дія договору припиняється:

  – за згодою сторін;
  – якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;
  – у разі ліквідації юридичної особи – Університет, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;
  – за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору;
  – у разі відрахування Інтерна за несвоєчасне внесення плати за навчання відповідно п.3.1., академічну заборгованість по результатах атестації, пропуск занять без поважних причин, порушення Інтерном Правил внутрішнього розпорядку та Правил проживання в гуртожитках ХНМУ, а також з інших обставин згідно з законодавством України.

  При цьому навчальний заклад не повертає кошти, які сплачені за навчання.

  5.2. При виникненні спорів щодо виконання цього Договору сторони зобов’язуються використовувати всі засоби для їх розв’язання шляхом переговорів. У випадках недосягнення домовленості всі спорі підлягають розгляду у судовому порядку.

  5.3. Дія договору тимчасово припиняється у разі призупинення виконання програми  підготовки в інтернатурі відповідно до законодавства, на весь строк такого призупинення, про що вносяться відповідні зміни до договору.

  6.Строк дії договору

  6.1. Цей договір укладено з умовою, що права та обов’язки за цим договором виникають з моменту видання ректором Університету наказу про зарахування __________________________________________

  П.І.Б. Інтерна

  до складу інтернів університету і діє на весь період навчання Інтерна на освітній частині інтернатури.

  7. Додаткові умови

  7.1. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені письмово та підписані Сторонами.

  7.2. У всіх інших випадках, не обумовлених договором, Сторони діють відповідно до чинного законодавства України.

  7.3. Даний Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

  Юридичні адреси сторін:

  Університет:

  Повна назва:      Харківський  національний медичний університет
  Адреса:                                61022, м. Харків, пр. Науки, 4;
  Одержувач ХНМУ; Код ЄДРПОУ: 01896866; МФО : 820172;
  Розрахунковий рахунок : UA858201720313251005201001549 в ДКСУ.
  Інтерн:
  Домашня адреса ___________________________________________________________________________________
  Паспорт (посвідка про постійне місце проживання) ____________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________________
  (дані паспорта,ким видано, коли та інші відомості)
  Ідентифікаційний код  ________________________ (за наявності)
  Диплом________________________________________________________________________________________
  Сертифікат про володіння державною мовою_____________________________________________________
  Телефон____________________________________

   

  Університет                                                                                   Інтерн
  Ректор
  _____________________                                                           _______________
  (підпис)                                                                                                             (підпис)
  М.П.
  Валерій КАПУСТНИК                                                               ________________