Проєкти для обговорення
Проєкт Гендерного плану ХНМУ
Проєкт Положення про організацію інклюзивного навчання у ХНМУ
Проєкти освітніх програм