Акредитація освітньо-професійної програми «Управління у сфері охорони здоров’я» з підготовки магістрів