Звіти ректора про результати виконання умов контракту та дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти
Звіти перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору