Соціологічні дослідження на базі Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ відбуваються регулярно, починаючи з грудня 2005 року. Основною метою проведення соціологічних досліджень в університеті є надання керівництву закладу достовірної інформації про різноманітні соціальні практики, що мають місце, для подальшого прийняття виважених та необхідних для ефективної життєдіяльності вишу управлінських рішень.

За цей час провідними соціологами підрозділу було організовано та проведено більше 40 великих соціологічних досліджень з актуальних для університету питань (з акцентом на вивченні якості освіти та її основних детермінант).

Кожний дослідницький проєкт, як правило, відбувається протягом 2-3-х місяців і включає наступні етапи:

 • розробка соціологічного інструментарію (як правило, анкета);
 • польовий етап (збір даних – починаючи з весни 2020 р. відбувається онлайн);
 • обробка і аналіз даних;
 • підготовка підсумкового ілюстрованого звіту.

Для респондентів участь у дослідженнях завжди була і є анонімною, усі дані аналізуються та презентуються лише в узагальненому вигляді.

Методологічною основою соціологічних досліджень виступав як традиційний кількісний підхід (дослідження точок зору великої кількості респондентів з використанням наперед визначеного переліку питань), так і якісний, що дозволяло при відносно невеликій кількості опитаних респондентів і при мінімумі організаційних і ресурсних витрат отримати достовірну соціологічну інформацію. Конкретним методом, що застосовувався соціологами у такому разі, виступало фокусоване групове інтерв’ю – спеціальна «групова дискусія», що поволі спрямовується модераторами в логіці заздалегідь складеного гайду (короткого сценарію). Поєднання кількісної та якісної методології є найбільш прогресивним сучасним підходом, адже якісний етап дозволяє локально перевірити усі можливі гіпотези дослідження, виявити у «більш довірливій розмові» з респондентами латентні, приховані соціальні практики, тоді як кількісний підхід дає можливість перевірити поширеність тих чи інших виявлених явищ, їх характер та динаміку.

Впродовж останніх років ключовими фокусами соціологічних досліджень були такі:

 • освітній процес та його сприйняття безпосередніми учасниками;
 • якість освіти: фактори, що її детермінують, та перспективи, які вона дає випускникам;
 • специфіка навчання на окремих освітніх програмах;
 • оцінювання завершеного навчання з окремих дисциплін;
 • особистість сучасного студента медичного вишу.

 

Найбільш значущими соціологічними проєктами останніх років є такі:

2021
 • «Академічна доброчесність: анкета студента» (польовий етап – квітень 2021 р., усі спеціальності);
 • «Завершена дисципліна в оцінках здобувачів» (постійно, починаючи з лютого 2021 р., основні спеціальності);
 • «Оцінювання свого навчання за освітньою (професійною) програмою»:

ОП «Громадське здоров’я» (магістри), ОП «Лабораторна діагностика» (бакалаври), ОП «Лабораторна діагностика» (магістри),  ОП «Медицина» (магістри), ОП «Педагогіка вищої школи» (магістри), ОП «Педіатрія» (магістри), ОП «Публічне управління та адміністрування (Менеджмент в сфері охорони здоров’я)», ОП «Сестринська справа» (бакалаври), ОП «Сестринська справа» (магістри), ОП «Соціальна робота» (бакалаври), ОП «Стоматологія» (магістри), ОП «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалаври), ОП «Фізична терапія» (магістри).

2020
 • «Від абітурієнта до першокурсника: сприйняття себе, університету, професії» (вересень-грудень 2020 р., спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» та інші, 1-й курс, опитано 496 осіб);
 • 2 соціологічних дослідження з теми «Дистанційна освіта в ХНМУ» – окремо серед студентів і викладачів (викладачі – лютий-червень 2020 р., 94 особи, які пропорційно представляли кафедри університету трьох різних спрямувань – загальні науки, фундаментальні науки, клінічні кафедри; студенти – квітень-червень 2020 р., спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» та інші, 1-6 курси, опитано 245 осіб).
2019
 • «Студент та його здоров`я» (лютий-травень 2019 р, спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» та інші, 1-5 курси, опитано 985 осіб);
 • «Оцінювання роботи викладача на практичному занятті» (квітень-червень 2019 р., пілотне дослідження з метою апробації методології опитування через систему АСУ, спеціальність «Медицина», 1 курс, опитано 111 осіб);
 • «Оцінювання свого навчання за освітньою (професійною) програмою» (постійно, починаючи з січня 2019 р., усі спеціальності).