Соціологічні дослідження на базі Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ відбуваються регулярно, починаючи з грудня 2005 року. Основною метою проведення соціологічних досліджень в університеті є надання керівництву закладу достовірної інформації про різноманітні соціальні практики, що мають місце, для подальшого прийняття виважених та необхідних для ефективної життєдіяльності вишу управлінських рішень.

За цей час провідними соціологами підрозділу було організовано та проведено більше 40 великих соціологічних досліджень з актуальних для університету питань (з акцентом на вивченні якості освіти та її основних детермінант).

Кожний дослідницький проєкт, як правило, відбувається протягом 2-3-х місяців і включає наступні етапи:

 • розробка соціологічного інструментарію (як правило, анкета);
 • польовий етап (збір даних – починаючи з весни 2020 р. відбувається онлайн);
 • обробка і аналіз даних;
 • підготовка підсумкового ілюстрованого звіту.

Для респондентів участь у дослідженнях завжди була і є анонімною, усі дані аналізуються та презентуються лише в узагальненому вигляді.

Методологічною основою соціологічних досліджень виступав як традиційний кількісний підхід (дослідження точок зору великої кількості респондентів з використанням наперед визначеного переліку питань), так і якісний, що дозволяло при відносно невеликій кількості опитаних респондентів і при мінімумі організаційних і ресурсних витрат отримати достовірну соціологічну інформацію. Конкретним методом, що застосовувався соціологами у такому разі, виступало фокусоване групове інтерв’ю – спеціальна «групова дискусія», що поволі спрямовується модераторами в логіці заздалегідь складеного гайду (короткого сценарію). Поєднання кількісної та якісної методології є найбільш прогресивним сучасним підходом, адже якісний етап дозволяє локально перевірити усі можливі гіпотези дослідження, виявити у «більш довірливій розмові» з респондентами латентні, приховані соціальні практики, тоді як кількісний підхід дає можливість перевірити поширеність тих чи інших виявлених явищ, їх характер та динаміку.

Впродовж останніх років ключовими фокусами соціологічних досліджень були такі:

 • освітній процес та його сприйняття безпосередніми учасниками;
 • якість освіти: фактори, що її детермінують, та перспективи, які вона дає випускникам;
 • специфіка навчання на окремих освітніх програмах;
 • оцінювання завершеного навчання з окремих дисциплін;
 • особистість сучасного студента медичного вишу.

Найбільш значущими соціологічними проєктами останніх років є такі:

2022-2023

 • «Навчальна дисципліна в оцінках здобувачів» 
 • «Оцінювання свого навчання за освітньою (професійною) програмою»

2021-2022

 • «Використання гібридних технологій у системі надання освітніх послуг у вищій медичній освіті» (польовий етап – серпень-вересень 2022 р., вітчизняні та іноземні здобувачі освіти, викладачі, опитано 1128 здобувачів та  336 викладачів);
 • «Ставлення викладачів до навчального процесу» (польовий етап – червень 2022 р., викладачі усіх кафедр, опитано 353 особи);
 • «Академічна доброчесність: анкета студента» (польовий етап – червень 2022 р., здобувачі за всіма ОПП, опитано 862 осіб);
 • « Education quality according to the professional educational program» (польовий етап – квітень та червень 2022 р., спеціальності: Медицина  та Стоматологія );
 • «Навчальна дисципліна в оцінках здобувачів» (польовий етап – грудень 2021-лютий 2022 р., вітчизняні здобувачі за всіма ОПП);
 • «Оцінювання свого навчання за освітньою (професійною) програмою»:

2020-2021

 • «Студентський простір ХНМУ» (польовий етап – травень- червень 2021 р., здобувачі за всіма ОПП, опитано 837 осіб);
 • «Академічна доброчесність: анкета студента» (польовий етап – квітень 2021 р., здобувачі за всіма ОПП, опитано 708 осіб));
 • «Завершена дисципліна в оцінках здобувачів» (постійно, починаючи з лютого 2021 р., основні спеціальності);
 • Оцінювання свого навчання за освітньою (професійною) програмою:
2020
 • «Від абітурієнта до першокурсника: сприйняття себе, університету, професії» (вересень-грудень 2020 р., спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» та інші, 1-й курс, опитано 496 осіб);
 • 2 соціологічних дослідження з теми «Дистанційна освіта в ХНМУ» – окремо серед студентів і викладачів (викладачі – лютий-червень 2020 р., 94 особи, які пропорційно представляли кафедри університету трьох різних спрямувань – загальні науки, фундаментальні науки, клінічні кафедри; студенти – квітень-червень 2020 р., спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» та інші, 1-6 курси, опитано 245 осіб).
2019
 • «Студент та його здоров`я» (лютий-травень 2019 р, спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» та інші, 1-5 курси, опитано 985 осіб);
 • «Оцінювання роботи викладача на практичному занятті» (квітень-червень 2019 р., пілотне дослідження з метою апробації методології опитування через систему АСУ, спеціальність «Медицина», 1 курс, опитано 111 осіб);
 • «Оцінювання свого навчання за освітньою (професійною) програмою» (постійно, починаючи з січня 2019 р., усі спеціальності).