Стоматологічний факультет
Використання інноваційних технологій в освітньому процесі
Стоматологічний факультет
Студенти факультету під час навчання

Про нас

Напрям підготовки – охорона здоров’я; спеціальність – стоматологія; освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр; кваліфікація – лікар-стоматолог; форма навчання – денна на місцях бюджетного та позабюджетного фінансування. Термін навчання – 5 років з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації.
Кадровий потенціал, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології. Студенти мають можливість проходження виробничої практики не тільки в межах України, а і в лікарняних закладах інших країн.
Випускникам факультету, які успішно вивчали спеціальні військові дисципліни, Міністерством оборони України присвоюється офіцерське звання.
До складу факультету входять 7 кафедр, а саме: кафедра дерматології, венерології і медичної косметології, кафедра нейрохірургії, кафедра ортопедичної стоматології, кафедра оториноларингології, кафедра стоматології дитячого віку та імплантології, кафедра терапевтичної стоматології, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки, 4
Декан
Ніконов Віктор Володимирович
к.м.н., доц. кафедри стоматології дитячого віку та імплантології
dekst@knmu.edu.ua
Заступники декана
Кондрусик Наталія Юріївна
к.м.н., доц. кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії
Запара Сергій Федорович
асистент кафедри стоматології дитячого віку та імплантології
Історія факультету

Історія Харківської стоматологічної школи починається з 1921 р., коли було засновано одонтологічний факультет у складі Харківської медичної академії. Цим історичним рішенням був закладений фундамент вищої стоматологічної освіти в Україні.

Факультет сьогодні

Сьогодні стоматологічний факультет – одна з провідних стоматологічних шкіл України, яка має славетні традиції та численні міжнародні зв’язки. Потужний кадровий потенціал, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу, наукової та клінічної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології.