Кузнєцов Сергій Володимирович

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2301-2229
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13403528700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194902787
Web of Science ResearcherID H-3551-2018
GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ace5Kv8AAAAJ

Посада: завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський медичний інститут, 1976 р.
Дисципліни
ОП «Медицина» магістр – «Дитячі інфекційні хвороби»;
ОП «Педіатрія»  магістр- «Дитячі інфекційні хвороби»;
ОП «Педіатрія» інтерни- «Дитячі інфекційні хвороби»;

Найбільш вагомі наукові публікації
1. Кузнєцов СВ., Кірсанова ТО. Ефективність бактеріальних лізатів у комплексній терапії дітей раннього віку з вірусними крупами. Буковинський медичний вісник. 2013;№2(66):51-55. ВАК
2. Кузнєцов СВ., Кірсанова ТО. Innovative methods for teaching clinical disciplines in medical institutions of higher learning. Collection of scientific works «Integration processes and innovative technologies; achievements and prospects of engineering sciences». 2013;3:355-360 ВАК
3. Кузнєцов СВ., Жаркова ТС. Иерсиниоз. Клиника, диагностика, лечение. (Обзор литературы). Сборник научных трудов «Актуальные вопросы дерматологии, венерологии и ВИЧ/СПИД инфекции», посвященный 90-летию со дня рождения проф. Б.А. Задорожного. 2013; 376-386. МОН
4. Кузнєцов СВ., Кірсанова ТО. Клінічна діагностика дитячих інфекційних захворювань, що супроводжуються екзантемою. Сборник научных трудов «Актуальные вопросы дерматологии, венерологии и ВИЧ/СПИД инфекции», посвященный 90-летию со дня рождения проф. Б.А. Задорожного. 2013;367-376. МОН
5. Кузнєцов СВ., Кірсанова ТО. Використання сучасного синбіотику «Лактіалє» при бактеріальних кишкових інфекціях у дітей. Здоров’я України. 2014; №1(28):56-57. МОН
6. Кузнєцов СВ. Інтерферонотерапія гострих респіраторних вірусних вірусних інфекцій у дітей. Актуальна інфектологія.2016;№1(10):48-50.ВАК
7. Кузнєцов СВ., Кірсанова ТО. Клініко-параклінічна характеристика грипу А  (H1N1) PDM09
у дітей Харьківського регіону України за даними епідемічного сезону 2015–2016 рр. Актуальна інфектологія. 2016; №3(12):40-45. ВАК
8. Кузнєцов СВ., Ольховський ЄС. Клініко-лабораторні та інструментальні особливості ешерихіозу у дітей, інфікованих вірусом Епштейна-Барр. Експериментальна і клінічна медицина .2016р;6:78-82.ВАК
9. Кузнєцов СВ., Ольховський ЄС. Особливості клінічного перебігу ешерихіозу у дітей інфікованих вірусом Епштейна-Барр. Експериментальна та клінічна медицина. 2017;№4(73):73-78. ВАК
10. Кузнєцов СВ., Ольховський ЄС. Improvement of therapy of Escherichiosis in children infected with Epstein-Barr virus. Здоровье ребенка.  2017; 12( 2.1):103-107. ВАК
11.The value of quantity of streptococci on the nasal and oropharyngeal mucosa on the formation of the cellular immunity in children with infectious mononucleosis / O. Guz, S. Kuznetsov, O. Olkhovska, V. Olkhovska // Georgian Medical News = Медицинские новости Грузии. – 2019. – N 2. – 57–60.(Scopus)
12. Guz O. The effect of Streptococcus on the nasal and oropharyngeal mucosa to the cytokine response of children with infectious mononucleosis/ O. Guz, S. Kuznetsov // Общая медицина. – 2019. – Том 21, вып. 6. – С. 3–7.МОН
13. S. V. Kuznetsov, M.Yu Sliepchenko. Clinical and immunological features of Rotavirus gastroenteritis in children Infected with herpes viruses. World Science. December 2019.   12(52), Vol.1. р20-24 doi: 10.31435/rsglobal_ws/30122019/6826. МОН
14.Роль стрептококка в формировании клинических проявлений начального этапа манифестации инфекционного мононуклеоза у детей и иммунного ответа больных / Е. В. Гузь, С. В. Кузнецов, Я. В. Колесник, Т. С. Жаркова, И. И. Баталичева // Клиническая инфектология и паразитология.  2018. Т. 7, № 2. С. 180-186.МОН

15.Гузь О. В. Вплив стрептокока слизової оболонки носоротоглотки на цитокінову відповідь дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз / О. В. Гузь, С. В. Кузнєцов // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 3 (97). – С. 33–38.МОН

16.Guz O. V. Immunopathogenetic features of mononucleosis in children with various microbial flora of the rhinopharinx / O. V. Guz, S. V. Kuznetsov, C. P. Malutenko// World science. – 2019. – № 11 (51), Vol. 2. – P. 21–24.МОН

Найбільш вагомі навчально-методичні

1. The main infectious diseases of children Book for English medium medical students / Kharkov: KNMU, 2012.-188 с. Kuznetchsov O.N. ,Olkhovskaya A.N. , Tatarkina A.N. , Kirsanova T.A.

2. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом желтухи у детей Методические указания для студентов и врачей-интернов ХНМУ, 2012 48 с. Кузнецов С.В. , Ольховская О.Н. , Кирсанова Т.А. , Жаркова Т.С. , Зимина М.С.

3. Невідкладні стани при інфекційній патології у дітей. Клініка, діагностика, лікування Методичні вказівки для студентів 5-6 курсів, лікарів-інтернів. – Харків: ХНМУ, 2013. 21с. Кузнєцов С.В., Татаркіна А.М., Ольховська О.М., Кірсанова Т.О., Жаркова Т.С., Кучеренко О.О.

4. Диференційна діагностика захворювань з синдромом екзантеми у дітей Методичні вказівки для студентів 5-6 курсів, лікарів-інтернів. – Харків: ХНМУ, 2013. 36 с. Кузнєцов С.В., Вовк Т.Г., Татаркіна А.М., Ольховська О.М., Кірсанова Т.О., Жаркова Т.С., Кучеренко О.О.

5. Дифтерія: лікувально-діагностична та протиепідемічна тактика лікаря – педіатра Методичні вказівки для студентів 5-6 курсів, лікарів-інтернів. – Харків: ХНМУ, 2013. 20 c Кузнєцов С.В., Вовк Т.Г., Татаркіна А.М., Ольховська О.М., Кірсанова Т.О., Жаркова Т.С., Кучеренко О.О.

6. СНІД/ВІЛ у дітей Методичні вказівки для студентів 5-6 курсів, лікарів-інтернів. – Харків: ХНМУ, 2013. 22 c Кузнєцов С.В., Татаркіна А.М., Ольховська О.М., Кірсанова Т.О., Жаркова Т.С.

7. Імунопрофілактика у дітей. Метод. посібник для студентів та лікарів – інтернів. Вашев Є.А., Кузнєцов С.В., Кірсанова Т.О.,  Закревський М.М, Копійченко Т.С., Вовк Т.Г., Татаркіна А.М.,Ольховська О.М., Білецька Г.А.. Харків: ХНМУ, 2009. – 123с .(у співавт.).

8. Інфекційні хвороби у дітей: підручник для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної медичної освіти, дитячих інфекціоністів, педіатрів, а також студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Л.І. Чернишова та ін. ; за ред. Л.І. Чернишової. – Київ : Медицина, 2016. – 1015 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 1008-1011.(у співавт.).

9.Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей: методичні вказівки для студентів 5-6 курсів та лікарів-інтернів / Упоряд. С.В. Кузнєцов, Т.Г. Вовк, О.Н. Ольховська, А.Н. Татаркіна, – Харків: ХНМУ, 2018. – стор. 52. (у співавт.).

Підвищення кваліфікації та стажування1

–                     «Актуальні питання діагностики та лікування інфекційних захворювань з синдромом екзантеми», ХНМУ, 03.02.2020–19.02.2020 (2.6 кред.).

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Підготував одного  доктора та 13 кандидатів медичних наук. Офіційний опонент із захисту 14 кандидатських дисертацій.

–         член спеціалізованої вченої ради при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України Д 64.609.02 (14.01.10 – педіатрія) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

Дійсний член:

  1. «Асоціації педіатрів України» (1978 рік)
  2. «Асоціації інфекціоністів України» (1993 рік)
  3. «Асоціація превентивної та антиейджинг медицина» (2020 рік)

Нагороди та відзнаки

Нагороджено подякою МОЗ України (2013 р.).

Нагороджено подякою ХНМУ (2014 р., 2016 р., 2017р.,2019 р., 2020 р.).

Нагороджено подякою Харківського товариства (2019 рік).

Наукові інтереси:
Розробка сучасних критеріїв діагностики, прогнозування перебігу, лікування та профілактики інфекційної патології у дітей.
– Комплексний аналіз клініко-параклінічних показників, показників системи імунітету як джерело розробки нових шляхів прогнозування перебігу інфекційних захворювань.
-Удосконалення  діагностики та лікування інфекційних захворювань у дітей.

Контакти
E-mail sv.kuznietsov@knmu.edu.ua
Тел.: +380506173386
_____________________________________
1У 2016-2021 рр.