Соколова Ірина Іванівна

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2339-4909
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208001796
Web of Science ResearcherID https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=gpVAVhEAAAAJ
GoogleScholar https://publons.com/researcher/1797630/iryna-ivanivna-sokolova/
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sokolova3
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011907

Посада: завідувач кафедри стоматології.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський національний медичний інститут, 1984 р.
Дисципліни
ОНП «Стоматологія» доктор філософії – «Сучасні наукові дослідження в стоматології»;

Найбільш вагомі наукові публікації:
1. Sokolova I.I. Peculiarities of morphology of large salivary glands in experimental animals under different conditions of motor activity of their mothers during pregnancy / Y.Slynko, H.Gubina-Vakulik, Potapchyk I. Korneyko // Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada – 2019, 19(1). DOI:http://doi.org/10.4034/PBOCI.2019.191.41.

2. Sokolova I.I. Pathogenetic mechanisms of experimental gingivitis progression under the influence of lipopolysaccharide / I.I. Sokolova, M.I. Skydan, A.P. Levitskiy, Y.A. Slynko // World of Medicine and Biology. – 2019. – № 1 (67). – C. 187–190. Doi: 10.26.724/2079-8334-2019-1-67-187.

3. Correction of the systemic immunity humoral component parameters in patients with generalized periodontitis / N. M. Savielieva, I. I. Sokolova // World of Medicine and Biology. – 2019. – № 4 (70). – С. 146–151. Doi: 10.26.724/2079-8334-2019-4-70-146-151.

4. Sokolova I.I. Possibilities of modern X-ray examination methods for diagnostics of hidden dental caries of approximal localization / I.I. Sokolova, S. I. Herman, T. V. Tomilina, Y. O. Slynko, A. M. Potapchuk, K. V. Skydan, N.M.Udovychenko // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – tom LXXII, nr 7. – P.1258-1264.

5. Kliuchka Ye. A.,  Factors responsible for formation of severity of inflammatory parodontal diseases in adolescent girls with menstrual dysfunction / Kliuchka Ye. A., Sokolova I. I., Tuchkina I. A., Piontkovskaya O. V. // Journal of Education, Health and Sport. – 2017–Vol.7, № 6. –P.1160-1168.

6. Соколова І.І. Основні біохімічні показники місцевого імунітету та рН в ротовій рідині щурів за умов впливу електромагнітного випромінювання змінним електричним полем низької частоти / І.І. Соколова, І.В. Марковська // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – №12 (40), 2018. – С.29.

7. Соколова І.І. Активность каталазы у больных генерализованным пародонтитом хронического течения II степени тяжести / Соколова І.І., Худякова М.Б., Є.М. Рябоконь // Sciences of Europe. – 2018. – № 28(28). – P. 42-46.

8.        Kliuchka Ye.A. Factors responsible for formation of severity ofinflammatory parodontal diseases in adolescent girls withmenstrual dysfunction / Ye.A. Kliuchka, I.I. Sokolova, I.A. Tuchkina, O.V. Piontkovskaya // Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – № 7 (6). – C. 1160–1168.

9. Соколова І.І.  Кількісні показники долонної дерматогліфіки у хворих на генералізований пародонти зі спадковою схильністю до його розвитку / Соколова І.І.  // Клінічна стоматологія. – 2016.- №1. – С.27-32/

10. Соколова І.І.  Клінічні результати застосування техніки «розділених інкрементів» при пломбуванні порожнин пришийкової локалізації універсальним полімерним матеріалом /Соколова І.І.,  Герман С.І. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. –Вип.1, Том.2 (127). – С.263-266.

11.  Соколова І.І. Клінічна ефективність  відновлення бічних зубів вітчизняним  композитним  матеріалом  за умов  використання  різних  технік  пломбування І.І. Соколова., С.І. Герман,  М.М. Бірюкова // Світ медицини та біології.-2016. №2(56).-С.82-85.

12. Соколова І.І. Вміст загального білка та активність деяких ферментів у ротовій рідині щурів за умов впливу електромагнітного випромінювання / Соколова І.І., Марковська І.В., Марковська І.В. // Вісник проблем біології і медицини – 2019 – Вип. 1, том 1 (148) – С. 340-343.

13. Соколова І.І. Предиктори тяжкості перебігу запальних захворювань пародонта у дівчат-підлітків з порушенням менструальної функції / Соколова І.І., Ключка Є.О., Тучкіна І. О., Піонтковська О. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – №2 (18), Том.4. – С.207-213.

14. Соколова І.І. Склад мікрофлори різних біотопів порожнини рота у осіб із частковою вторинною адентією / І.І. Соколова, Ю.О.Слинько, М. М. Мішина // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – №2 (18), Том.4. – С.214-219.

15. Соколова І.І. Особливості впливу порушень менструальної функції на цитологічні характеристики тканин пародонта у дівчат-підлітків з запальними захворю- ваннями пародонта / І.І. Соколова, О. І. Залюбовська, Н. І. Гойденко // Вісник стоматології. – 2019. – №1(106), Том.31. – С.49-53.

16. Соколова І.І. Some aspects of dental caries prevention / І.І. Соколова, О.Г. Ярошенко, В.В. Олейнічук // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – №4 (20), Том.4. – С.26-31.

17. Савєльєва Н.М. Оцінка ефективності комплексної терапії з включенням імуномодуляторів у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І та ІІ ступеня розвитку на тлі лямбліозної інвазії / Н. М. Савєльєва, І. І. Соколова, С. І. Герман, Т. В. Томіліна, С. А. Шнайдер // Вісник стоматології. – 2019. – № 2. – С. 110-116.

18. Марковська І. В. Вміст загального білка та активність деяких ферментів у ротовій рідині щурів за умов впливу електромагнітного випромінювання / І. В. Марковська, І. І. Соколова, О. В. Марковська // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1, том 1 (148). – С. 340–343.

19. Соколова І.І. Особливості впливу порушень менструальної функції на цитологічні характеристики тканин пародонта у дівчат-підлітків з запальними захворюваннями пародонта / І.І. Соколова, Є.О. Ключка, О.І. Залюбовська, Н.І. Гойденко // Вісник стоматології. – 2019. – №1(106), Том.31. – С. 49‒53.

20. Марковська І. В. Клінічна оцінка ефективності стоматологічного профілактичного комплексу для робітників, які піддаються впливу електромагнітного випромінювання / І. В. Марковська, І. І. Соколова // Art of Medicine. – 2020. – № 1 (13). – С. 105–110.

Найбільш вагомі навчально-методичні видання
1.         Соколова І.І. Імунологія в сучасній стоматології : метод. посібник для студен-тів стомат. фак-ту, лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів сто-мат. профілю: навч.-метод. посібник / І.І. Соколова, С.І. Герман, Т.В. Томіліна, К.В. Скидан, Н.М. Савєльєва Н.М. -Харків : ХНМУ, 2018. -129 с.

2.         Соколова І.І. Травматичні ураження щелепно-лицевої ділянки у дітей : навч. посібник для лікарів–інтернів стоматологічного профілю/ І.І. Соколова, О.Г. Денисова, О.Ю. Стоян – Харків: ХНМУ, 2018. – 86 с.

3.         Соколова І. І. Профілактика в дитячій стоматології : навч.-метод. посібник для  лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів та студентів стомат. фак-ту / І.І. Соколова, О.Г. Ярошенко – Харків : ХНМУ, 2019. – 84 c.

4.         Клінічна пародонтологія дитячого віку: навч. посібник для лікарів-інтернів стоматологічного профілю / О. Г. Денисова, О. Ю. Стоян, І. І. Соколова. – Харків : ХНМУ, 2019. – 96 с.

5.         Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів та студентів стоматологічного факультету: «Мінімально-інвазивні методики лікування карієсу» / [І.І. Соколова, С. І. Герман, Т.В Томіліна Т.В, Н.М Савельєва, Олейнічук В.В.] – Харків: ХНМУ, 2019. –51c.

Підвищення кваліфікації та стажування
-ПАЦ «Стоматологія», Харківський національний медичний уныверситет, 17.09-16.10.2019р. (156 год.).
-Цикл підвищення кваліфікації «Післядипломна психолого-педагогічна осіва науково-педагогічних працівникув фармацевтичних та медичних ВНЗ», 25.12.2017р.
-ТУ «Сучасні погляди на проблеми захворювань пародонта у дорослих та дітей», 17.02-02.03.2020р. (78год.).
-«Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти», Харківський національний медичний університет, червень 2020 р. (75 год.);
-«English course in B2 level», West Finland College, 02.10-06.10.2017(30 h).
-Internship at West Finland College, 02.10-06.10.2017(108 h).
– International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods», Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakov, May 04-29,2020.

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації
Керівник 31 науково-кваліфікаційної роботи на здобуття кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» за фахом «Стоматологія»
Керівник 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня «Кандидат медичних наук» за спеціальністю 14.01.22.-стоматологія.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук при Харківському національному медичному університеті.
Член спеціалізованої вченої ради Д 61.051.08 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук при ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Офіційний опонент із захисту 5 докторських, 21 кандидатської дисертації, 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 221 – Стоматологія.

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях
Член Асоціації стоматологів України.
Член Асоціації пародонтологів України.

Наукові інтереси:
розробка способів діагностики та прогнозування перебігу захворювань порожнини рота у дорослих та дітей за умов наявності несприятливих чинників внутрішнього або зовнішнього характеру;
– обґрунтування призначення комплексного лікування захворювань порожнини рота у дорослих і дітей та оцінка ефективності використання різних схем лікування у хворих з патологією твердих тканин зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота;
– удосконалення діагностики стоматологічних захворювань у дорослих та дітей за умов наявності несприятливих чинників внутрішнього або зовнішнього середовища.

Контакти
E-mail: ii.sokolova@knmu.edu.ua
Тел.:+38( 050)343-39-88