Шевченко Ольга Станіславна

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5476-3981
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195374863
Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/AAC-2854-2020/
GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=qQd4jNoAAAAJ&hl=ru
ResearchGate https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Olga-Shevchenko-2136641220
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011431

Посада: завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський національний медичний університет, спеціальність «Лікувальна справа», 1994 р.
Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2010 р.
Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Менеджмент», 2018 р.
Дисципліни
ОП «Медицина» магістр – «Фтизіатрія».
ОП «Стоматологія» магістр – «Фтизіатрія».
ОП «Педіатрія» магістр – «Фтизіатрія з особливостями дитячого віку».
ОНП «Медицина» доктор філософії –  «Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини»

Найбільш вагомі наукові публікації

 1. Matveyeva S.L., Shevchenko O.S., Pogorelova O.O. The function of the thyroid gland in patients with multidrug resistant tuberculosis // Antimicrobial Resistance & Infection control, 2017, Vol.6(82) DOI: 10.1186/s13756-017-0238-4
 2. Kozko V.M., Bondarenko A.V., Gavrylov A.V., Shevchenko O.S., Gargin V.V. Pathomorphological peculiarities of tuberculous meningoencephalitis associated with HIV infection // International Medicine and Applied Science, 2017, 9(3). – р. 144-149
 3. Shevchenko O.S.; Nakonechna O.A.; Todoriko L.D.; Hovardovska O.O.; Pohorielova O.O.; Volf S.B.; Pidverbetska O.V.; Makoyda I.Y.; Slyvka V.I. Study of cell death and stages of leukocytes apoptosis in pulmonary tuberculosis patients with different antimycobacterial treatments // Balkan Medical Union. – 2019. – Vol. 54, Issue 4. – P. 692–698. ‒ DOI: https://doi.org/10.31688/ABMU.2019.54.4.11.
 4. Limited proteolysis and oxidative modification of proteins in the hepatocytes of patients with resistant forms of tuberculosis
 5. Todoriko L., Semianiv I. , Criṣan-Dabija R., Shevchenko O. Limited proteolysis and oxidative modification of proteins in the hepatocytes of patients with resistant forms of tuberculosis // Pneumologia. – 2019. – No 68.  DOI:    https://doi.org/10.2478/pneum-2019-0023
 6. L.D. Todoriko, I.O. Semianiv, O.S. Shevchenko, T.M. Bilous, M.M. Semianiv, R.S. Shevchenko, V.V. Yakymets. Genetic polymorphism of glutathione S-transferase M1 (GSTM1) in patients with susceptible and resistant tuberculosis // Archives of the Balkan Medical Union. – vol. 54, No 3. – р. 455-460
 7. Shevchenko O.S., Ovcharenko I.A., Shvets O.M., Todoriko L.D., Radzishevska Y.B., Ovcharenko S.S., Semianiv S.S., Vivcyannyk V.V. Dynamics of aldosterone, connective tissue reorganization and glucose level as markers for tuberculosis treatment effectiveness // Archives of the Balkan Medical Union, 2019. – p. 274-280
 8. Потейко П.І., Ходош Е.М, Шевченко О.С. Склерозуюча гемангіома легень // Туберкульоз Легеневі хвороби ВІЛ-інфекція №3, 2015.-с.67-71
 9. Шевченко О.С., Потейко П.І., Ковальова Т.Ф., Говардовська О.О., Чувуріна Н.О. Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Харківській області за 2014 рік // Туберкульоз Легеневі хвороби ВІЛ-інфекція №3, 2015.-с.89-91
 10. Шевченко О.С., Овчаренко І.А. Калмикова І.М., Боровок Н.М. Медикаментозна стійкість M. tuberculosis до препаратів першого ряду в Харківській області // Інфекційні хвороби №3, 2015.-с.-69-71
 11. Бутов Д.О., Шевченко О.С., Степаненко Г.Л. Асоціація поліморфізмів генів гострофазових показників у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2015. – №4. – С.49-51
 12. Шевченко О.С., Овчаренко І.А. Анализ эффективности терапии
  мультирезистентного туберкулеза у больных, зарегистрированных в 2009–2014 гг. в Харьковской области // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2016. № 4 (27) – С.5-10
 13. Шевченко О.С., Говардовська О.О. Хіміорезистентний туберкульоз: динаміка епідемічних показників у групах з новими та повторними випадками // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.- 2016. №4. С.20-24
 14. Матвеева С.Л., Шевченко О.С., Филиппова О.Ю. Эффективность включения селенита натрия в комплексное лечение больных туберкулезом с тиреопатиями // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. -2016. – №4 (27).- С.45-50
 15. Шевченко О.С., Овчаренко І.А. Моніторинг ефективності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням різних стандартних схем лікування // Буковинський медичний вісник. – Т. 21. – № 2 (82), ч. 1. – 2017. – с. 135-138
 16. Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, О.С. Шевченко, А.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів. Перспективи вищої освіти у динаміці змін координат комунікативного простору // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – № 2 (29). – 2017. – с. 80-83
 17. Шевченко О.С., Говардовська О.О. Фармакоекономічна оцінка стандартних режимів лікування туберкульозу резистентного до ізоніазиду // Український журнал медицини, біології та спорту. – т. 3, №2 (11). – 2018. – с. 161-165
 18. О.С. Шевченко, В.М. Козько, Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, Н.Ф. Меркулова, О.О. Погорєлова Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – № 1 (32). – 2018. – с. 75-89
 19. О.С. Шевченко, В.М. Козько, Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, Н.Ф. Меркулова, О.О. Погорєлова. Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. Частина ІІ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – № 2 (33). – 2018. – с. 50-60
 20. Шевченко О.С., Говардовська О.О. Стійкість мікобактерії туберкульозу до ізоніазиду: епідеміологія, діагностика та результати лікування моно- та полірезистентного туберкульозу у Харківській області // Буковинський медичний вісник, Т.22 №2(86) 2018, с. 15-23
 21. Шевченко О.С., Овчаренко І.А. Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. № 4 (35), 2018. – с. 22-26
 22. Шевченко О.С., Петренко В.І., Тодоріко Л.Д., Погорєлова О.О. Синдром відновлення імунної системи: етіологія, патогенез, клінічні вияви // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №1(36). – 2019. – с. 63-72
 23. Шевченко О.С., Петренко В.І., Тодоріко Л.Д., Литвиненко Н.А., Тодоріко А.Д. Перспективи впровадження консультативно-індивідуальної та симуляційної форми навчання у систему вищої медичної освіти України // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №1(36). – 2019. – с. 81-85
 24. Шевченко О.С., В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.О. Погорєлова. Ускладнення ВІЛ-інфекції // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №2(37). – 2019. – с. 85-94
 25. Матвєєва С.Л., Шевченко О.С. Вплив індивідуальних режимів хіміотерапії на тиреоїдний гомеостаз у хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №2(37). – 2019. – с. 45-49
 26. Шевченко О.С., Швець О.М. Вплив протитуберкульозної терапії на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №2(37). – 2019. – с. 35-40
 27. Шевченко О.С., Говардовська О.О., Наконечна О.А. Дослідження видів клітинної смерті та стадій апоптозу лейкоцитів у хворих на туберкульоз легень на тлі антимікобактеріальної терапії // Туберкульоз, ВІЛ-інфекція, легеневі хвороби №2 (37) 2019. – с. 50-56
 28. Шевченко О.С., Овчаренко І.А., Тодоріко Л.Д. Патоморфологічні механізми руйнації сполучної тканини легень при туберкульозі // Infusion & Chemotherapy. № 2, 2019. – с. 14-20
 29. Шевченко О.С., Швець О.М. Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на легеневий туберкульоз на тлі застосування патогенетичної терапії // Infusion & Chemotherapy. №2. 2019. – с. 21-25
 30. Шевченко О.С., Овчаренко І.А., Тодоріко Л.Д. Вивчення механізмів перебудови легеневої тканини при деструктивному туберкульозі // Infusion & Chemotherapy. №3. 2019. – с. 20-23
 31. Шевченко О.С., Данилова В.В., Бевз С.І., Овчаренко С.С., Тодоріко Л.Д. Аналіз етіологічної структури та профілю медикаментозної резистентності збудників нозокоміальної пневмонії у дітей раннього віку, що перебували на штучній вентиляції легень // Infusion & Chemotherapy. №3. 2019. – с.16-19
 32. Шевченко О.С., Погорєлова О.О. Питання хіміорезистентності туберкульозу в Харківській області та в Україні // Infusion & Chemotherapy. – 2019. – №3. – с. 20-24
 33. О.С. Шевченко, В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, І.А. Овчаренко, О.О. Погорєлова. Дистанційне навчання у медичній освіті: світовий досвід // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 1. – с. 97-101
 34. Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко, В.І. Петренко та ін. Бронхіальна астма — нова парадигма у клінічних рекомендаціях GINA Частина 1 // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 1. – с. 69-77
 35. С.Л. Матвєєва, О.С. Шевченко, Н.М. Боровок, О.Ю. Філіппова. Міліарний туберкульоз із множинною локалізацією у хворої на системний червоний вовчак на тлі тривалої стероїдної терапії // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 1. – с. 56-61
 36. С.Л. Матвєєва, О.С. Шевченко, Н.М. Боровок, О.Ю. Філіппова. Міліарний туберкульоз із множинною локалізацією у хворої на системний червоний вовчак на тлі тривалої стероїдної терапії // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 1. – с. 56-61
 37. О.С. Шевченко, В.І. Петренко, В.П. Киба, О.О. Погорєлова. Психологічні та психічні розлади у хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-іфнекція. – 2020. – № 2. – с. 45-52
 38. O.S. Shevchenko, O.O. Pohorielova. Role of β-defensins in immune response in tuberculosis patients // Inter Collegas, vol. 7, No. 2 (2020) – p. 102-106
 39. V.S. Krutko, P.I. Poteyko, O.S. Shevchenko et al. Successful pregnancy in patient with Wegener’s granulomatosis // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – 3(42). – с. 70-78

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

1.      В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук, О.С, Шевченко та ін. Фтизіатрія: нац. підруч. за ред. В.І. Петренка. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 472 с.

2.      V.I. Petrenko, L.D. Todoriko, O.S. Shevchenko et al. Phthisiology: textbook/  Edited by professor V.I. Petrenko. – Kyiv AUS Medicine Publishing. 2015.-c. 416

3.      Фтизіатрія у схемах, таблицях та рисунках : навч.-метод. посібник / О. С. Шевченко, О. І. Чопорова, С. Л. Матвєєва та ін. – Харків : ХНМУ, 2016. – 176 с.

4.      В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, О.С. Шевченко и др. Фтизиатрия: нац. учеб. В.И. Петренко. – К.: ВСИ «Медицина», 2016. – 440 с.

5.      Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ : навч.-метод. посібник / упоряд. О. С. Шевченко, В. М. Козько, Л. Д. Тодоріко та ін. – Харків : ХНМУ, 2017. – 100 с.

6.      Л.С. Бабінець, П.А. Бездітко, Л.М. Пасієшвілі О.С. Шевченко та ін. Сімейна медицина: у 3 кн.: підручник Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики під ред. О.М. Гириної, Л.М. Пасієшвілі. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 680 с. + 14 с. Кольор. вкл.

7.      Основи профілактики туберкульозу: навчально-методичний посібник / Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко, В.І. Сливка, І.О. Сем’янів, І.В. Єременчук, В.О. Степаненко, О.В. Підвербецька, О.Я. Підвербецький, А.О. Чоботар. – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 159 с.

8.      Phthisiology: schemes, tables, pictures: Hand book for students / O.S.Shevchenko, S.L.Matveyeva, O.I.Choporova et al. –Kharkov: KNMU, 2017. –164p.

9. Medicine: textbook: in 3 books. Book 3. Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice / L.S. Babinets, P.A. Bezditko, S.A. Bondar, O.S. Shevchenko et al.; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, L.S. Babinets. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2020. – 616 p. + 14 p. colour insert.

Підвищення кваліфікації та стажування2

 • Науково-педагогічне стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (108 годин) 2017, Польща
 • Харківська медична академія післядипломної освіти, Свідоцтво № 582 про складання іспиту після проведення передатестаційного циклу, спеціальність «Фтизіатрія», 13.02.2018
 • Харківська медична академія післядипломної освіти Посвідчення № 3776 про підтвердження кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Пульмонологія»
 • Харківська медична академія післядипломної освіти Цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології» 2019
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних ЗВО» (150 годин) 2020

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації
Підготувала 3 кандидатів медичних наук.
Член апробаційної ради з розгляду дисертаційних робіт з питань внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету
Заступник голови комісії з перевірки первинної документації дисертаційних досліджень Харківського національного медичного університету
Офіційний опонент із захисту 1 докторської та 3 кандидатських дисертацій.

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях
Член асоціації безперервної медичної освіти та професійного розвитку лікарів України
Член Харківського медичного товариства «Асоціація фтизіатрів»
Член Асоціації превентивної та антиейджингової медицини

Нагороди та відзнаки
Диплом лауреата ІІІ премії конкурсу «Краще видання року», 2019
Подяка Харківського національного медичного університету «За сумлінну старанну працю, бездоганне виконання своїх обов’язків», 2019

Наукові інтереси:

–         розробка нових методів патогенетичного лікування туберкульозу;

–         удосконалення методів діагностики нетуберкульозних мікобактеріозів;

–         обґрунтування метаболічних порушень у хворих на туберкульоз легень

–         удосконалення методів діагностики та прогнозування перебігу туберкульозу легень

Контакти
E-mail: os.shevchenko@knmu.edu.ua
Тел.: +380667718706
____________________________________________________

1За наявності персональних сторінок в окремих профілях.
2У 2016-2021 рр.