Григоров Сергій Миколайович

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9527-8408
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205374577
Web of Science Researcher ID https://publons.com/researcher/4395920/sergiy-grigorov
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=Y4BrtoMAAAAJ
Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Sergiy-Grigorov
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006739

Посада: завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський національний медичний університет, 2000 р.
Дисципліни
ОП «Стоматологія» магістр – «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія».
ОНП «Стоматологія» доктор філософії – «Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії»;

Найбільш вагомі наукові публікації
–                     статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science;

 1. Development and analysis of diagnostic criteria for creation of an automated computer software for predicting the course and individualizing the treatment of patients with odontogenic maxillary sinusitis Voloshan, O.O., Grigorov, S.M., Demyanyk, D.S. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(4), стр. 767–772

2.Variation of impurity element content, structure and phase composition of the teeth at inflammatory odontogenic diseases Dikiy, N.P., Bereznyak, E.P., Grigorov, S.N., Rekova, L.P., Hodyreva, Y.S. Problems of Atomic Science and Technology, 2019, 121(3), стр. 47–52

 1. Actual issues of odontogenic maxillary sinusitis (review) Grygorov, S., Poberezhnik, G., Grygorova, A. Georgian medical news, 2018, (276), стр. 46–50

–                     статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В);

 1. Григоров С. М. Діагностика реакцій мітохондріально – енергетичного гомеостазу та їх метаболічне забезпечення при різних варіантах перебігу пошкоджень лицьового черепа / С. М. Григоров // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2011. – Вип. 5. – С. 384-397
  2. Григоров С. М. Пошкодження лицьового черепа: діагностична цінність та прогностичне значення клініко – морфологічних факторів у формуванні ускладненого перебігу / С. М. Григоров // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2011. – Вип. 6. – С. 423-434
  3. Григоров С. М. Пріоритети удосконалення профілактики та діагностики ускладненого перебігу пошкоджень лицевого черепа на етапах хірургічного лікування / С. М. Григоров // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012. – Вип. 3. – С. 267-278
  4. Куфтеріна Н. С. Клініко-діагностичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми / Н. С. Куфтеріна, С. М. Григоров // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, Вип. 4. – С. 36-39.
  5. Михайличенко Б. В. Оцінка ступеня тяжкості поєднаних тілесних пошкоджень шийного відділу хребта та лицевого черепа з урахуванням віддалених наслідків травми / Б. В. Михайличенко, О. В. Филипчук, С. М. Григоров, А. С. Шкляр // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(3). – С. 387-392
  6. Григоров С. М. Аналіз динаміки клінічних змін рубцевозмінених тканин після хірургічного лікування бранхіогенних кіст у хронологічному аспекті / С. М. Григоров, Л. Р. Криничко, С. О. Ставицький, І. В. Бойко, В. П. Труфанова // Клінічна хірургія. – 2018. – Т. 85, № 6. – С. 33-35
  7. Стеблянко А. О. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання та фітотерапії на рівень ендогенної інтоксикації у хворих на одонтогенний гострий гнійний періостит щелеп / А. О. Стеблянко, С. М. Григоров // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4(1). – С. 311-314.
  8. Григоров С. М. Ретроспективна клініко-анамнестична та рентгенологічна характеристика пацієнтів з різноманітними формами одонтогеного верхньощелепного синуситу / С. М. Григоров, Д. С. Демяник, О. О. Волошан // Експериментальна і клінічна медицина. – 2018. – № 4. – С. 76-81
  9. Григоров С. М. Можливості прогнозування та оцінки результатів лікування пацієнтів ретроспективної групи з різноманітними формами одонтогенного верхньощелепного синуситу за допомогою автоматизованої комп’ютерної програми / С. М. Григоров, Д. С. Демяник, О. О. Волошан, Ю. М. Ентіна, О. Г. Аврунін // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 5. – С. 266-271

Підвищення кваліфікації та стажування1
–                     спеціальність Освітні педагогічні науки, кваліфікація педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти, магістр , Українська інженерно-педагогічна академія, 2020 р (180 год);

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації
Підготував 3 кандидата медичних наук.

Член спеціалізованої вченої ради Харківського національного медичного
університету Д 64.600.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук.
Член Апробаційної ради із попередньої експертизи дисертаційних робіт зі стоматології
Член Проблемної комісії зі стоматології

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях
Член Асоціації стоматологів України (2004 р.).

Нагороди та відзнаки
– лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2004 рік)

Наукові інтереси:
–         розробка нових методів діагностики та лікування запальних процесів та травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки.;
–         обґрунтування використання нових методів діагностики та лікування , що впливають на оптимізацію регенеративних процесів щелепно-лицевої ділянки;
–         удосконалення–комплексу лікувально-профілактичних заходів спрямованих на покращення результатів діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань.

Контакти
E-mail: sm.hryhorov@knmu.edu.ua
Тел.: 0675773358
_______________________
1У 2016-2021 рр.