Обсяги прийому на навчання до ХНМУ в 2023 р.
Освітній ступень, галузь знань, спеціальність, форма здобуття освіти Попередні обсяги  

Ліцен
зійний обсяг
(з урахуванням іноземців)

Обсяги державного замовлення Обсяги за кошти фіз. та/або юр. осіб
Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій Максимальний обсяг державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій Обсяг прийому на конкурсні пропозиції
Бакалавр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
223 «Медсестринство», денна форма 30 90
223 «Медсестринство», заочна форма 30
224 «Технології медичної діагностики та лікування» (строк навчання 3 роки 10 місяців) 6 50  

80

 

 

224 «Технології медичної діагностики та лікування» (строк навчання 2 роки 10 місяців) 8
224 «Технології медичної діагностики та лікування» (строк навчання 1 рік 10 місяців) 8
227 «Терапія та реабілітація» (строк навчання 3 роки 10 місяців) 50 10 60
Бакалавр, галузь знань 31 «Соціальна робота»
231 «Соціальна робота» денна форма (строк навчання 3 роки 10 місяців) 30 60
231 «Соціальна робота» заочна форма (строк навчання 3 роки 10 місяців) 30

Магістр на основі ПЗСО, НРК5
галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

222 «Медицина» (строк навчання 5 років 10 місяців) 330 80 1333
222 «Медицина» (строк навчання 4 роки 10 місяців) 45
228 «Педіатрія» (строк навчання 5 років 10 місяців) 15 10 80
221 «Стоматологія» (строк навчання 4 років 10 місяців) 5 150

360

221 «Стоматологія» (строк навчання 3 роки 10 місяців) 30
Магістр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
223 «Медсестринство», заочна форма (строк навчання 1 рік 10 місяців) 30 50
224 «Технології медичної діагностики та лікування» (строк навчання 1 рік 6 місяців) 20 20
227 «Терапія та реабілітація» (строк навчання 1 рік 10 місяців) 70 20 90
229 «Громадське здоров’я», заочна форма (строк навчання 1 рік 10 місяців) 30 60
Магістр, галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
281 «Публічне управління та адміністрування», заочна форма (строк навчання 1 рік 5 місяців) 15 15
Магістр, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»
011 «Освітні, педагогічні науки», заочна форма (строк навчання 1 рік 5 місяців) 30 30