Попередні обсяги прийому на навчання до ХНМУ в 2022 р.
Освітній ступень, галузь знань, спеціальність, форма здобуття освіти Обсяги державного замовлення Обсяги за кошти фіз.(юр.) осіб Ліцензійний обсяг (з урахуванням іноземців)
Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій Максимальний обсяг державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій Обсяг прийому на конкурсні пропозиції
Бакалавр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
223 «Медсестринство», денна форма 30

90

223 «Медсестринство», заочна форма 30
224 «Технології медичної діагностики та лікування» 7 73

80

227 «Фізична терапія, ерготерапія» 7 53 60
Бакалавр, галузь знань 31 «Соціальна робота»
231 «Соціальна робота» денна форма 30 60
231 «Соціальна робота» заочна форма 30

Магістр на базі повної загальної середньої освіти,
галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

222 «Медицина» 400 80 1333
228 «Педіатрія» 15 10 80
221 «Стоматологія» 6 100 360
Магістр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
223 «Медсестринство», заочна форма 30 50
224 «Технології медичної діагностики та лікування» 20 20
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 60 90
229 «Громадське здоров’я», заочна форма 30 60
Магістр, галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
281 «Публічне управління та адміністрування» заочна форма 15 15
Магістр, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»
011 «Освітні, педагогічні науки» заочна форма 30 30