Попередні обсяги прийому на навчання до ХНМУ в 2021 р.

Освітній ступень, галузь знань, спеціальність, форма навчання

Обсяги державного замовлення

Обсяги за кошти фіз.(юр.) осіб

Виділена частка ліцензійних місць з урахуванням набору іноземних студентів

Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій

Максимальний обсяг державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій

Обсяг прийому на конкурсні пропозиції

Бакалавр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

223 «Медсестринство», денна форма

5

25

90

223 «Медсестринство», заочна форма

30

224 «Технології медичної діагностики та лікування»

6

74

80

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

6

54

60

Бакалавр, галузь знань 31 «Соціальна робота»

231 «Соціальна робота» денна форма

30

60

231 «Соціальна робота» заочна форма

30

Магістр на базі повної загальної середньої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

222 «Медицина»

400

80

1333

228 «Педіатрія»

15

10

80

221 «Стоматологія»

5

100

360

Магістр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

223 «Медсестринство», заочна форма

30

50

224 «Технології медичної діагностики та лікування»

20

20

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

30

60

227 «Фізична терапія, ерготерапія» (друга вища освіта)

30

229 «Громадське здоров’я», заочна форма

30

60

Магістр, галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

281 «Публічне управління та адміністрування» заочна форма

15

15

Магістр, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

011 «Освітні, педагогічні науки» заочна форма

30

30