Списки рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб