Освітній процес на кафедрі медицини катастроф та військової медицини

На кафедрі здійснюється військова підготовка здобувачів освіти як ХНМУ, так і інших ЗВО медико-біологічного профілю за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби відповідно до щорічного плану, затвердженого Міністерством оборони України, за кошти фізичних та юридичних осіб. Основними дисциплінами є «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки. Охорона праці в галузі», «Загальновійськова підготовка та методика роботи з особовим складом», «Загальна тактика», «Токсикологія», «Військова токсикологія, радіологія та медичний захист», «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях». Формат занять – комплексні практичні семінари, лекції у змішаному форматі, навчальний збір (5-й курс) на базі кафедри з використанням навчально-матеріальної бази Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, м. Харків, Військового інституту танкових військ НТУ (ХПІ), Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба та гарнізонного санітарно-епідеміологічного загону.

Військово орієнтовані дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки», «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях», «Основи організації медичного забезпечення населення і військ» викладаються здобувачам освіти всіх факультетів ХНМУ. Викладання ведеться українською та англійською мовами.

Після складання випускних іспитів громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються для присвоєння первинного військового звання офіцера запасу. Громадяни, яким присвоєне первинне військове звання офіцера запасу медичної служби, після проходження інтернатури можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та мають право вступу до Української військово-медичної академії на конкурсних засадах.

Клінічно-орієнтовні дисципліни (з переліку військово-облікових спеціальностей) проводяться на 6 клінічних базах, на території освітнього хабу –Учбово-тренінгового центру тактичної медицини ХНМУ та Симуляційного центру ННІ ЯО ХНМУ для здобувачів освіти 5-го курсу за ОПП «Медицина», ОПП «Сестринська справа», ОПП «Фізична терапія», курс за вибором «Симуляція у медичній освіті», лікарів-інтернів за фахом «Медицини невідкладних станів», «Анестезіологія», здобувачів вищої освіти очної і заочної форми навчання ступеня доктора філософії за ОНП «Медицина» спеціалізації «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

У межах програми БПР лікарів на кафедрі проводяться курси тематичного удосконалення «Токсичні ураження в медицині невідкладних станів», «Інтенсивна терапія в неврології та нейрохірургії», «Базові реанімаційні заходи. Смерть мозку», «Школа симуляційного навчання», первинна спеціалізація за фахами «Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Навчання проводиться за Європейською кредитно-трансферною системою, 80 % професорсько-викладацького складу кафедри мають другу вищу освіти за фахом «Педагогіка вищої школи», «Публічне управління й адміністрування». На кафедрі створено українською та англійською мовами близько 300 методичних рекомендацій, 2 навчальних посібники, 8 монографій, постійно створюються й оновлюються ситуаційні завдання для тестування КРОК-2, КРОК-3, перероблено та доповнено низку навчальних програм.

З 2021 р. проводиться підготовка різних верств населення за сертифікованими курсами European Resuscitation Council, International Medical Corps, National Association of Emergency Medical Technicians та інших міжнародних організацій.