Institutes and Centers

Research Institute of Occupational Health and Occupational Diseases KhNMU
Acting Director
Shcherban Mykola Gavrilovich
Research institute of experimental and clinical medicine
Acting Director
Prokopiuk Vоlоdimir
Ukrainian Institute of Mitochondrial and Epigenomic Medicine
Director
Grechanina Yulia
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»
Директор
Мальцев Андрій Володимирович
Centre of Preclinical and Clinical Researches of KhNMU
Director
Makeeva Natalia Ivanovna
Університетський стоматологічний центр
Директор
Бірюкова Марина Михайлівна
Center for Gender Education
Director
Karpenko Kateryna Ivanivna
Prof. V. D. Otamanovsky Center for Medical Local Study of KhNMU
Director
Demochko Hanna
Center for Media Communications
Director
Zakharevych Victoriia Mihailivna
Center for Palliative Medicine
Director
Orlova Natalia
Про ННМЦ

До складу Харківського медуніверу входять наступні навчально-наукові медичні центри (ННМЦ):

Університетська клініка ХНМУ

Це багатопрофільна діагностично-лікувальна установа, яка водночас проводить науково-практичну та освітню діяльність. Університетська клініка надає високоспеціалізовану медичну допомогу населенню Харкова і Харківської області, інших областей України, іноземним громадянам.

Університетський стоматологічний центр ХНМУ

Установа, що забезпечує надання висококваліфікованої стоматологічної допомоги, є клінічною базою для поліклінічних відділень та 5 стоматологічних кафедр, на яких здійснюють прийом професори, доценти та досвідченні лікарі.

НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ

Багатопрофільний заклад, який має декілька напрямків діяльності:

Освітній процес із підготовки медичних кадрів на додипломному та післядипломному рівнях освіти.
Надання лікувально-профілактичної та реабілітаційної допомоги хворим на професійні захворювання.
Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць з метою виявлення шкідливих та небезпечних чинників.
Проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, які виконують роботи у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Український інститут клінічної генетики ХНМУ

Спеціалізований центр, який є частиною унікального науково-навчально-лікувального об’єднання «Генетика», що включає в себе кафедру медичної генетики та Український інститут клінічної генетики Харківського Національного медичного університету, а також деякі громадські організації.

Науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень ХНМУ

Центр, який створений з метою контролю за доклінічними та клінічними дослідженнями лікарських засобів, біологічно активних речовин, медичної техніки та матеріалів на клінічних базах університету.

Центр сприяє дослідженням на 44 клінічних кафедрах ХНМУ, в 6 навчальних науково-виробничих об’єднаннях, 2 наукових інститутах, а також забезпечує ефективну взаємодію всіх служб та підрозділів університету.

Центр гендерної освіти ХНМУ

Центр, який надає науково-практичну допомогу викладачам та студентам щодо впровадження ідеї гендерної рівності у навчально-виховний процес. Забезпечує проведення виховних заходів, організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Центр медичного краєзнавства імені професора В.Д. Отамановського

Центр медичного краєзнавства ХНМУ об’єднує дослідників медичного краєзнавства Харкова. Метою діяльності є організація, координація, наукове і методичне керівництво, контроль за проведенням наукових досліджень з медичного краєзнавства Харкова, а також популяризація їх результатів.