Завідувач архіву

Дейнека Людмила Геннадіївна

На підставі архівних документів, за особистими заявами громадян (або на підставі діючої довіреності), архів загального відділу ХНМУ надає архівні довідки соціально-правового характеру та довідки-тематичні витяги.

Архівом ХНМУ надаються такі послуги:

1. Підготовка архівних довідок соціально-правового характеру

  • архівна довідка про навчання в ХМІ/ХДМУ/ХНМУ (зразок заяви).
  • архівна довідка про навчання в інтернатурі (зразок заяви).
  • архівна довідка про навчання в клінічній ординатурі (зразок заяви).
  • архівна довідка про навчання в магістратурі (зразок заяви).
  • архівна довідка про навчання в аспірантурі (зразок заяви).
  • архівна довідка про роботу (зразок заяви).

Перелік необхідних документів, необхідних для підготовки архівних довідок, що надаються в архів:

– заява за зразком, що додається;

– копія паспорта;

– копія диплома / трудової книжки;

– копія документа про закінчення інтернатури, клінординатури, магістратури (у разі потреби);

– копія документу про зміну прізвища (у разі потреби);

– згода на обробку персональних даних (шаблон).

2. Підготовка довідок-тематичних витягів

  • довідка-тематичний витяг з навчальних планів (зразок заяви).
  • довідка-тематичний витяг з планів лекцій та практичних занять навчальної програми зі спеціальності (зразок заяви).

Перелік необхідних документів для підготовки дублікату:

– заява за зразком, що додається;

– копія паспорта;

– копія диплома;

– копія документу про зміну прізвища (в разі потреби);

– згода на обробку персональних даних.

3. Підготовка дублікатів документів про освіту (диплом, додаток до диплому, сертифікат лікаря-спеціаліста тощо)

  • Зразок заяви про виготовлення дублікату документа.

Перелік необхідних документів:

– заява за зразком, що додається;

– газета з надрукованим оголошенням щодо визнання недійсним втраченого документу;

– копія паспорта;

– копія втраченого документа, якщо є (диплома, сертифіката лікаря-спеціаліста, тощо);

– копія ідентифікаційного коду (для виготовлення дубліката диплому);

– копія документа про середню освіту (атестат, диплом молодшого спеціаліста);

– переклад ПІБ на англійську мову (для виготовлення дубліката диплому та додатку);

– 2 фото 3х4 (для виготовлення дубліката сертифіката лікаря-спеціаліста);

– згода на обробку персональних даних.

Документи можна доставити особисто до загального відділу ХНМУ або надіслати поштою на адресу: просп. Науки, буд.4, кімната № 86, м. Харків, 61022, або в електронному вигляді на офіційну електронну адресу: meduniver@knmu.edu.ua (з приміткою в темі «Для архіву»).