На підставі архівних документів, за особистими заявами громадян (або на підставі діючої довіреності), архів загального відділу ХНМУ надає архівні довідки соціально-правового характеру та довідки-тематичні витяги.

До уваги заявників!

Університетом відновлено прийом замовлень на надання протокольно-інформаційних послуг для осіб, які від′їжджають (виїхали) за кордон. Замовлення на виготовлення:

  • довідки-тематичного витягу з навчальних планів (4 арк.) ;
  • довідки-тематичного витягу з навчальних планів (4 арк.) + довідки-тематичного витягу з планів лекцій та практичних занять навчальної програми (приблизно 120 арк.)

подаються шляхом заповнення Google Form за посиланнями, розміщеними нижче (пункт 2 переліку послуг, що надаються архівом ХНМУ) ↓

Реєстраційний номер замовлення надсилається на вказану заявником електрону пошту. Замовлення опрацьовуються у порядку надходження.

Станом на 27.02.2024 р. обробляються замовлення № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 14

(термін виготовлення – 36 робочих днів).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Замовлення на виготовлення архівних довідок, дублікатів документів про освіту та видачу документів з особових справ тощо подається шляхом надсилання заяв та необхідних копій документів на електронну адресу meduniver@knmu.edu.ua (зразки заяв та перелік документів наведено нижче).

Шановні заявники!

Під час дії в Україні режиму воєнного стану архів Харківського національного медичного університету продовжує здійснювати свою роботу з підготовки, в першу чергу, архівних довідок соціально-правового характеру стосовно підтвердження навчання, стажу роботи і т.п., видання дублікатів документів про освіту та інших документів, що виготовляються на підставі архівних фондів.

Звертаємо Вашу увагу, що, відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022р. № 2024/02.0-7.1, військову агресію російської федерації проти України визнано форс-мажорними обставинами. ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24.02.2022р. до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Вказані форс-мажорні обставини, територіальне розташування ХНМУ у зоні можливих бойових дій, кількаразові оголошення впродовж майже кожного робочого дня повітряних тривог у м. Харків через загрозу та здійснення ворогом ракетних ударів, та колосальне (у декілька разів в порівнянні з довоєнним періодом) збільшення (при незмінному штаті працівників архіву) кількості замовлень від випускників університету, які від’їжджають (виїхали) за кордон на отримання протокольно-інформаційних послуг – виготовлення архівних довідок-тематичних витягів з навчальних планів, планів лекцій та практичних занять навчальної програми для подання до закордонних закладів обумовлює збільшення часу очікування початку обробки та подовження терміну виконання таких заявок.

Принагідно інформуємо, що відповідно до Порядку надання ХНМУ протокольно-інформаційних послуг особам-випускникам університету, які від’їжджають за кордон, термін виготовлення однієї архівної довідки-тематичного витягу з навчальних планів становить до 7 робочих днів, термін виготовлення однієї архівної довідки-тематичного витягу з планів лекцій та практичних занять навчальної програми – до 36 робочих днів. У 2022 році до університету надійшло 136, а у 2023 році уже близько 70 таких заявок.

Поряд з цим наголошуємо, що всі заявки та запити будуть обов’язково опрацьовані; підготовка запитуваних документів здійснюється в порядку черги надходження заяв та запитів, при цьому наступна заявка починає оброблятися після виконання попередньої, з урахуванням безпекової ситуації та роботи критичної інфраструктури у місті Харкові. Про готовність документів та можливість їх отримання заявників інформують окремим повідомленням.

Адміністрація ХНМУ

Архівом ХНМУ надаються такі послуги:

1. Підготовка архівних довідок соціально-правового характеру

  • архівна довідка про навчання в ХМІ/ХДМУ/ХНМУ.
  • архівна довідка про навчання в інтернатурі.
  • архівна довідка про навчання в клінічній ординатурі.
  • архівна довідка про навчання в магістратурі.
  • архівна довідка про навчання в аспірантурі.
  • архівна довідка про роботу.

Перелік необхідних документів, необхідних для підготовки архівних довідок, що надаються в архів:

– заява за зразком, що додається;
– копія паспорта;
– копія диплома / трудової книжки;
– копія документа про закінчення інтернатури, клінординатури, магістратури (у разі потреби);
– копія документу про зміну прізвища (у разі потреби);
– згода на обробку персональних даних (шаблон).

2. Надання протокольно-інформаційних послуг для осіб, які від′їжджають (виїхали) за кордон

Перелік необхідних документів для підготовки довідок-тематичних витягів:

– заява за зразком, що додається;
– копія паспорта;
– копія диплома;
– копія документу про зміну прізвища (в разі потреби);
– згода на обробку персональних даних.

3. Підготовка дублікатів документів про освіту (диплом, додаток до диплому, сертифікат лікаря-спеціаліста тощо)

Перелік необхідних документів для підготовки дублікатів документів:

– заява за зразком, що додається;
– газета з надрукованим оголошенням щодо визнання недійсним втраченого документу;
– копія паспорта;
– копія втраченого документа, якщо є (диплома, сертифіката лікаря-спеціаліста, тощо);
– копія ідентифікаційного коду (для виготовлення дубліката диплому);
– копія документа про середню освіту (атестат, диплом молодшого спеціаліста);
– переклад ПІБ, вказаних в дипломі, на англійську мову (для виготовлення дубліката диплому та додатку);
– 2 фото 3х4 (для виготовлення дубліката сертифіката лікаря-спеціаліста);
– згода на обробку персональних даних.

На час дії воєнного стану документи можна надіслати поштою на адресу: просп. Науки, б.4, м. Харків, 61022, або скан чи фото копії надіслати на офіційну електронну адресу: meduniver@knmu.edu.ua (з приміткою в темі «Для архіву»).