Інфотиждень для здобувачів освіти

Традиційний «Інформаційний тиждень», головною метою якого є ознайомлення зі специфікою вибіркових компонентів навчального плану, розпочався 24 листопада для здобувачів освіти І медичного факультету.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за освітніми програмами, що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування регіональних потреб.

Кожен слухач, прослухавши презентацію кафедри, може дізнатися про структуру та предмет кожної дисципліни та обрати ту, яка йому більш прийнятна.