Про нас

Симуляційний центр працює з вересня 2021 р., об’єднує міжкафедральні симуляційні класи за основними напрямками: Терапія, Хірургія, Педіатрія, Акушерство та гінекологія, Медицина невідкладних станів, Сімейна медицина.

Метою даного напрямку є створення організаційних, технічних та навчально-методологічних умов для якісного навчання студентів, лікарів-інтернів, лікарів циклів підвищення кваліфікації та відпрацювання практичних навичок і клінічних компетенцій.

Основні напрямки діяльності Симуляційного центру:         

  1. Організація занять студентів з відпрацюваннями практичних навичок та клінічних компетенцій.
  2. Організація та проведення майстер-класів та циклів тематичного вдосконалення.
  3. Проведення занять з методології викладання у симуляційних класах для науково-педагогічних працівників.
  4. Підготовка та проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І.
Контактні дані:
Адреса:
пр. Науки, 4, корпус УЛК, 4-й поверх, м. Харків, 61022
Тел.:
+38 057 707 72 92
Email:
simulation_center_nnijao@knmu.edu.ua
В.о. директора
Долженко Марина Олександрівна
к.м.н., доцент
mo.dolzhenko@knmu.edu.ua
Співробітники

Перцев Павло Дмитрович – методист;
Куцин Микола Владиславович – методист;
Рудь Максим Сергійович – методист;
Сергієнко Альона Ігорівна – лаборант.

Симуляційний центр ННІ ЯО ХНМУ (далі – Симуляційний центр) є  структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти, що створений на підставі рішення Вченої ради університету з метою  впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

Створення симуляційного центру є невід’ємною складовою забезпечення якісної підготовки медичних кадрів, тому що саме завдяки цьому студенти мають змогу набувати практичних навичок в умовах,  максимально наближених до реальних. Саме за допомогою симуляційного обладнання студент має можливість продемонструвати своє вміння самостійно надавати медичну допомогу

Мета створення Симуляційного центру –  організувати сучасний  навчально-науковий практичний осередок підготовки медичних кадрів щодо оволодіння практичними навичками із застосуванням найсучаснішого симуляційного обладнання.

Завдання центру – забезпечити високий рівень якості фахової медичної підготовки всіх категорій здобувачів медичної освіти (студентів, інтернів, лікарів) шляхом комплексного  відпрацювання практичної складової програм навчальних дисциплін у безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, з раціональним використанням існуючої бази симуляційних класів.

У складі Симуляційного центру працюють класи за напрямками «Терапія», «Хірургія», «Акушерство-гінекологія», «Педіатрія», «Невідкладні стани» та «Лабораторія клінічних навичок ХНМУ», яку створено і підготовлено для відкриття в рамках участі університету в Україно-Швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти».

Загальна кількість фантомів, симуляторів, тренажерів, які розташовані в уже діючих класах, налічує 77 одиниць і це крім іншого навчального та допоміжного обладнання, що імітує або є діючим клінічним обладнанням. Серед найбільш цікавих зразків навчальних тренажерів – сучасний манекен пологів з новонародженим Noelle з манекеном новонародженого, які разом з іншим обладнанням та тренажерами дозволили створити багатофункціональну модель лабораторії акушерсько-гінекологічного напрямку, віртуальний 3Д пацієнт для навчання і контролю студентів «Dr. Sim», інтерактивний клінічний симулятор пацієнта, симулятор новонародженого пацієнта Super-Tory S2220 та інші високотехнологічні зразки навчально-симуляційного обладнання, кількість яких вже перевищує 10 одиниць.

Метою розвитку симуляційної складової навчання в університеті є створення організаційних та навчально-методичних умов для підвищення якості підготовки та розвитку професійної компетентності осіб, що отримують освітні послуги в закладі.

При проведенні занять у формі симуляційного тренінгу:

– відпрацьовується клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
– отримується можливість об’єктивно оцінити досягнутий рівень майстерності;
– існує практично необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
– надається можливість відпрацювання дій при станах пацієнта та патологіях, що важко зустріти у повсякденній лікарській практиці;
– знижується стрес у студентів під час перших самостійних маніпуляцій;
– розвиваються індивідуальні уміння і навички, а також спроможність до командної взаємодії.

Наразі у симуляційних класах проводяться наступні види занять:

  1. Індивідуальні тренінги на манекенах (студенти під керівництвом викладача самостійно відпрацьовують практичні навички).
  2. Моделювання багатоступеневої клінічної ситуації, коли студент відпрацьовує практичні навички за стандартними лікувальними схемами.
  3. Командне відпрацювання навичок при різних клінічних ситуаціях, тренування роботі в команді.
  4. Навчання за допомогою демонстрації навчальних фільмів, створених з використанням манекенів при моделюванні ситуацій різної складної патології.
  5. Інтерактивне навчання.
  6. Міжкафедральне інтегрування, одночасна робота двох і більше кафедр на одному манекені у вигляді роботи у віртуальній операційній.