About us

The simulation center has been operating since September 2021 and unites interdepartmental simulation classes in the main areas: Therapy, Surgery, Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Emergency Medicine, Family Medicine.

The purpose of this direction is to create organizational, technical, and educational and methodological conditions for high-quality training of students, nurses, interns, doctors of professional development cycles and practice of practical skills and clinical competencies.

The main areas of activity of the Simulation Center:

  1. Organization of classes for students to practice practical skills and clinical competencies.
  2. Organization and conducting of master classes and cycles of thematic improvement.
  3. Conducting classes on teaching methodology in simulation classes for scientific and pedagogical workers.
  4. Preparation and conduct of final exams in the OSP(K)I format.
Contacts
Contacts:
Nauki Ave, 4, Educational and laboratory building, 4st floor, Kharkiv, 61022
Tel.:
+38 057 707 72 92
Email:
simulation_center_nnijao@knmu.edu.ua
Acting Director
Dolzhenko Maryna Oleksandrivna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
mo.dolzhenko@knmu.edu.ua
Співробітники

Перцев Павло Дмитрович – методист;
Куцин Микола Владиславович – методист;
Рудь Максим Сергійович – методист;
Сергієнко Альона Ігорівна – лаборант.

Симуляційний центр ННІ ЯО ХНМУ (далі – Симуляційний центр) є  структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти, що створений на підставі рішення Вченої ради університету з метою  впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.

Створення симуляційного центру є невід’ємною складовою забезпечення якісної підготовки медичних кадрів, тому що саме завдяки цьому здобувачі освіти мають змогу набувати практичних навичок в умовах,  максимально наближених до реальних. Саме за допомогою симуляційного обладнання вони мають можливість продемонструвати своє вміння самостійно надавати медичну допомогу.

Мета створення Симуляційного центру –  організувати сучасний  навчально-науковий практичний осередок підготовки медичних кадрів щодо оволодіння практичними навичками із застосуванням найсучаснішого симуляційного обладнання.

Завдання центру – забезпечити високий рівень якості фахової медичної підготовки всіх категорій здобувачів медичної освіти (студентів, медичних сестер, інтернів, лікарів) шляхом комплексного  відпрацювання практичної складової програм навчальних дисциплін у безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, з раціональним використанням існуючої бази симуляційних класів.

У складі Симуляційного центру працюють класи за напрямками «Терапія», «Хірургія», «Акушерство-гінекологія», «Педіатрія», «Невідкладні стани» та «Лабораторія клінічних навичок ХНМУ», яку створено і підготовлено для відкриття в рамках участі університету в Україно-Швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти».

Загальна кількість фантомів, симуляторів, тренажерів, які розташовані в уже діючих класах, налічує 77 одиниць і це крім іншого навчального та допоміжного обладнання, що імітує або є діючим клінічним обладнанням. Серед найбільш цікавих зразків навчальних тренажерів – сучасний манекен пологів з новонародженим Noelle з манекеном новонародженого, які разом з іншим обладнанням та тренажерами дозволили створити багатофункціональну модель лабораторії акушерсько-гінекологічного напрямку, віртуальний 3Д пацієнт для навчання і контролю студентів «Dr. Sim», інтерактивний клінічний симулятор пацієнта, симулятор новонародженого пацієнта Super-Tory S2220 та інші високотехнологічні зразки навчально-симуляційного обладнання, кількість яких вже перевищує 10 одиниць.

Метою розвитку симуляційної складової навчання в університеті є створення організаційних та навчально-методичних умов для підвищення якості підготовки та розвитку професійної компетентності осіб, що отримують освітні послуги в закладі.

При проведенні занять у формі симуляційного тренінгу:

– відпрацьовується клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
– отримується можливість об’єктивно оцінити досягнутий рівень майстерності;
– існує практично необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
– надається можливість відпрацювання дій при станах пацієнта та патологіях, що важко зустріти у повсякденній лікарській практиці;
– знижується стрес у здобувачів освіти під час перших самостійних маніпуляцій;
– розвиваються індивідуальні уміння і навички, а також спроможність до командної взаємодії.

Наразі у симуляційних класах проводяться наступні види занять:

  1. Індивідуальні тренінги на манекенах (здобувачі освіти під керівництвом викладача самостійно відпрацьовують практичні навички).
  2. Моделювання багатоступеневої клінічної ситуації, коли студент відпрацьовує практичні навички за стандартними лікувальними схемами.
  3. Командне відпрацювання навичок при різних клінічних ситуаціях, тренування роботі в команді.
  4. Навчання за допомогою демонстрації навчальних фільмів, створених з використанням манекенів при моделюванні ситуацій різної складної патології.
  5. Інтерактивне навчання.
  6. Міжкафедральне інтегрування, одночасна робота двох і більше кафедр на одному манекені у вигляді роботи у віртуальній операційній.