Наукова робота кафедри урології, нефрології та андрології імені професора А. Г. Подрєза

Наукова робота кафедри полягає у інтегрованомі підході до вирішення сучасних проблем урології, нефрології, андрології та трансплантології. Проводяться дослідження і впроваджуються у клінічну практику сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики таких хвороб сечової та чоловічої статевої системи, як сечокам’яна хвороба, інфекції сечових шляхів, новоутворення органів сечостатевого тракту, хронічна хвороба нирок та гостре ниркове пошкодження, чоловіче безпліддя та еректильна дисфункція, розроблюються питання замісної ниркової терапії тощо.
Науковцями кафедри за останні 10 років отримано близько 50 патентів на нові засоби діагностики та лікування урологічних захворювань. Наукова робота відображена у публікаціях в спеціалізованих виданнях (близько 500 за останні 10 років), 16 монографіях тощо.
Співробітниками кафедри вивчаються та впроваджуються у практичну медицину нові методи малотравматичного лікування урологічних хворих. Було продовжено впровадження у практику лапароскопічних ретроперитонеальних втручань: ретроперитонеоскопічної пластики мисково-сечовідного сегменту, лапароскопічних нефректомій, резекції пухлини нирки з тепловою ішемією та зеро-ішемією, SMART-операції, вперше серед країн СНД впроваджено лазерну мікроперкутанну нефролітотрипсію, ендопієлотомію та кістоскопію, ретроперитонеальну нефропексію за допомогою проленової сітки та пластика мисково-сечоводного сегменту було впроваджено вперше в Україні. Також продовжувалося дослідження можливостей і впровадження лапароскопічних радикальних нефректомій, нефруретеректомій, та мануально-асистованих нефректомій і нефруретеректомій. Впроваджено лазерну лапароскопічну резекцію пухлин нірок без теплової ішемії.
Розроблені нові методики уретерокалікоанастомозу, проводилася оптимізація лікування хворих зі внутрішньовенозною інвазією рака нирки при видаленні пухлинних тромбів з нижньої порожнистої вени. Розроблена методика прогнозування кровотечі при венакаватромбектомії. У клінічну практику впроваджена нова модифікація аутотрансплантації нирки. Опанована методика інтракорпоральної резекції нирки з перфузійною гіпотермією.
Досліджуються можливості діагностики хронічної хвороби нирок на ранніх стадіях представниками інших спеціальностей (ендокринологами, кардіологами, терапевтами та лікарями загальної практики–сімейної медицини) до яких в першу чергу звертаються пацієнти, що входять до групи ризику розвитку хронічної хвороби нирок. Співробітники кафедри досліджують фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань у пацієнтів зі хронічною хворобою нирок. Розробляється сучасний підхід до корекції білково-енергетичної недостатності у пацієнтів на нирковозамісній терапії. Досліджуються можливості корекції анемії з використанням еритропоетинів у пацієнтів з діабетичною нефропатією на гемодіалізі та перитонеальному діалізі. Проводяться наукові розробки методики ранньої діагностики вторинного амілоїдозу нирок у пацієнтів зі стійким нефротичним синдромом на підставі патоморфологічної діагностики ниркового біоптату.
Проводиться оптимізація діагностики і лікування пацієнтів зі хронічною дисфункцією трансплантату після родинної трансплантації нирки. Досліджуються можливості додіалізної трансплантації у пацієнтів зі хронічною хворобою нирок. Проводиться оптимізація діагностики та лікування аномалій судин нирки у пацієнтів зі стійкою артеріальною гіпертензією.