Міжнародна діяльність кафедри хірургії №2

Участь у міжнародних проєктах. Професор Криворучко Ігор Андрійович бере участь у проєкті «Clinical Pathways for Patients with Intra-Abdominal Infections», організований WSES World Society of Emergency Surgery GAIS Global Alliance for Infections in Surgery WSIS World Surgical Infection Society SIS-E Surgical infection Society Europe, який направлений на поліпшення діагностики та лікування хірургічних хворих.

– Участь у міжнародних асоціаціях.

Криворучко І.А. є учасником Active member of ISS, Active member of AISMEN, Active member of AITSIC, Active member of ISDS (Швейцарія), Європейського панкреатичног клубу (Австрія), Член Асоціації гепато-біліарних хірургів (Країни ЄС).

Сайков Пламен є учасником Barialink Academy (Країни ЄС). German Society for Surgery (Німеччина), Swiss Society of Surgery, American College of Surgeons (USA), Professional Association of German Surgeons (Німеччина), Berlin Surgical Society (Німеччина)  International Bariatric Club Oxford (Великобританія), Товариство баріатричних і метаболічних хірургів Казахстану (Казахстан).

– Міжнародні договори про співпрацю. Укладено у 2020 р. договір з клінікою Сагзенхаузен (Німеччина), направлений на поглиблення наукової та освітньої співпраці.

– Міжнародні гранти: Грантодавцем «Global Alliance for Infections in Surgery» надана можливість професору Криворучко І.А. в проведені науково-дослідницької роботи у рамках проєкту «Clinical Pathways for Patients with Intra-Abdominal Infections» протягом 2020–2021.

– Стажування:

  1. Колесник Варвара Петрівна пройшла стажування в Люблінському медичному університет (Люблін, Польща) з 8.02 по 18.03.2021 за темою «Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та ЄС».
  2. Криворучко Ігор Андрійович пройшов стажування в Baptist Medical Center Jacksonville (USA online) з теми «Laparoscopic & Robotic Surgery» з 2021.01.04 по 2021.04.12

– Залучення викладачів-іноземців. На кафедрі викладає професор, медичний директор Sachsenhausen Hospital (Franfkfurt Germany) Пламен Стайков.

– Можливості академічної мобільності. Лікарі-інтерни та клінічні ординатори кафедри хірургії № 2 мали змогу в рамках академічної мобільності пройти навчання на базі хірургічного відділення клініки Sachsenhausen Hospital, (Franfkfurt, Germany).