Наукова робота кафедри хірургії №2

Наукові інтереси кафедри. Хірургічна панкреатологія. Хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Хірургія захворювань товстої та прямої кишки. Торакальна хірургія. Мініінвазивні технології в абдомінальній хірургії. Хірургія діабетичної стопи. Хірургія гриж черевної стінки. Хірургія передпухлинних захворювань щитоподібної та грудної залози. Хірургія захворювань судин нижніх кінцівок. Кардіохірургія.

– НДР кафедри. № 0119U002909 Розробка хірургічних технологій діагностики і лікування захворювань та травм органів травної системи із використанням гібридних (відкритих та мініінвазивних) операцій; строки виконання – 2019–2023.

– Підготовка PhD, докторів наук. На кафедрі проходять навчання в аспірантурі – Фірсик Тетяна Миколаївна, Дроздова Анастасія Геннадіївна, Євтушенко Олександр Васильович, Гольцев Кирило Анатолійович.

– Захист дисертаційних робіт. 12 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Гончарової Н.М. з теми «ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ».

– Участь у науково-дослідних проєктах, у тому числі міжнародних: Професор Криворучко Ігор Андрійович бере участь у проєкті «Clinical Pathways for Patients with Intra-Abdominal Infections», організований WSES World Society of Emergency Surgery GAIS Global Alliance for Infections in Surgery WSIS World Surgical Infection Society SIS-E Surgical infection Society Europe, який направлений на поліпшення діагностики та лікування хірургічних хворих.

– Наукова продукція кафедри: патенти, монографії, авторські свідоцтва, статті та ін.:

Патенти:

  1. Криворучко І.А., Сивожелізов А.В., Колесник В.П., Тесленко С.М., Сикал М.О., Гончарова Н.М., Бойко В.В. Хірургічне лікування ізольованих і множинних травм дванадцятипалої кишки № 104317 від 28 квітня 2021 р., заявка № с 202102484 (від 19 квітня 2021 р.). Літературний письмовий твір № 104317 від 28 квітня 2021 р.
  2. Дроздова А.Г., Бойко В.В., Пархоменко К.Ю., Супличенко М.В., Паюнов К.Є. «Ступінчаста реалізація концепції мультимодальної реабілітації пацієнтів після симультантних лапароскопічних оперативних втручань» № 102052 від 26.01.2021 Літературний письмовий твір № 102052 від 26.01.2021.
  3. Криворучко І.А., Сивожелізов А.В., Тесленко С.М., Сикал М.О., Свірепо П.В., Гончарова Н.М., Євтушенко О.В., Бойко В.В., Арсен’єв О.В., Пархоменко К.Ю. Літературний письмовий твір «Математична модель прогнозування летального результату на ранній стадії абдомінального сепсису» № 104589, заявка № с202102647 від 17.05.2021.

Монографії:

  1. Криворучко І.А., В.В. Бойко, В.М. Лісовий, В.А. Капустник, Л.Й. Гончаренко, І. А. Тарабан та ін. Невідкладна хірургія. Харків : «НТМТ», 2019. 512. с
  2. Криворучко І.А., Бойко В.В., Мушенко Є.В., Смачило Р.М. Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони. Харків: Промінь, 2019. 160 с.
  3. Криворучко І.А., Гончарова Н.М., Копчак В.М., Бойко В.В., Пісоцький О.М., Перерва Л.О., Кондратюк В.А. Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози. Харків: Видавець О. А. Мірошниченко, 2019. 216 с.

Статті:

  1. Криворучко І.А., Сикал М.О., Євтушенко О.В. PREDICTING EARLY MORTALITY IN TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE INFECTIOUS PANCREATITIS USING TWO SURGICAL STRATEGIES Medical Science, 2021. 25(111). Р. 1092–1105.
  2. Криворучко І.А., Чеверда В.М., Гольцев К.А. The use of negative pressure wound treatment of chronic non-healing wounds. Acta Scientific Medical Science. March 2021. 5(3). Р. 66–73.
  3. Криворучко І.А., Фірсик Т.М. Histological and Immunohistological Studies in Patients With Transsphincteric Fistulas After Sphincter-Preserving Operations: Could Done the Data Obtained Indicate Possible Causes of Relapse of the Disease? CPQ Medicine. 2021. 11 (3). Р. 15.

Науково-практичні конференції, що проводить кафедра:

Проведена 11 червня 2021 у режимі онлайн на платформі Zoom «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ».