Освітній процес на кафедрі хірургії №2

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти 4-го, 6-го курсів; англомовних студентів 4-го курсу за освітньо-професійними програмами за спеціальністю «Лікувальна справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») та, починаючи з 2016–2017 навчального року, за спеціальністю «Медицина» (ступінь «магістр»); «Технології медичної діагностики та лікування» другого (магістерського) рівня вищої освіти; «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання, проводяться практичні заняття, лекції, засідання студентського наукового гуртка на платформі Google Meet (Zoom), факультативні заняття, заняття в small groups для студентів 6-го курсу, симуляційні заняття з використанням сучасних медичних тренажерів на базі міжкафедральних симуляційних класів ХНМУ. У 2021 р. в навчальний процес на кафедрі впроваджено електронні курси на платформі Moodle.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», КЗОЗ «Мереф’янська ЦРЛ», КЗОЗ «17 міська клінічна лікарня».

З метою підготовки до ліцензійного тестового іспиту «КРОК-2» систематично проводяться комп’ютерні тренінги студентів у методичному кабінеті та створені умови для самостійного вивчення бази тестових завдань. На кафедрі розроблено необхідні методичні матеріали.