Освітній процес на кафедрі дитячої хірургії та дитячої анестезіології

На кафедрі проходить підготовка

  • студентів: (вітчизняних) 4, 5, 6-х курсів III педіатричного факультету, та (вітчизняних та англомовних) 5, 6 курсів I-VІІ медичних  факультетів із дисципліни «Дитяча хірургія»;
  • лікарів-інтернів із програми первинної спеціалізації в інтернатурі зі спеціальностей «Дитяча хірургія» ;
  • слухачів циклів тематичного удосконалення.

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання

 Платформи  Moodle, Zoom,  Google meet

В платформі Moodle електронні курси:

Тематичний план проведення занять зі студентами
Pediatric surgery 6th course
Pediatric surgery 5th course
Дитяча хірургія 6-й курс (російськомовні/україномовні студенти)
Дитяча хірургія 5-й курс (російськомовні/україномовні студенти)
Віртуальні класи для проведення вебінарів, лекцій, консультацій.