Відділ виробничої практики створено з метою організації проведення практичної підготовки студентів для усіх спеціальностей і курсів. Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою освітнього процесу та спрямована на закріплення теоретичних знань і практичних навичок, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін, їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в установах та закладах охорони здоров’я за відповідною освітньою програмою. Студенти проходять практичну підготовку згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу протягом навчального року.
Відділ виробничої практики проводить підготовчу роботу з організаційно-навчально-методичного забезпечення практичної підготовки студентів, укладає договори з Департаментом охорони здоров’я та керівниками комунальних некомерційних закладів охорони здоров’я, науково-дослідних інститутів, благодійних фондів на проведення практичної підготовки студентів.
Також відділ контролює розробку методичних програм практичної підготовки профільними кафедрами університету, розподіляє викладачів і студентів по базах практики та визначає кількість студентів-практикантів на відповідну базу практичної підготовки, здійснює моніторинг діяльності баз практики, прогноз залучення баз до організації практичної підготовки. Запроваджує усі організаційні заходи перед початком практичної підготовки, інспектує проведення практики та якість засвоєння практичних навичок.
По закінченні практичної підготовки студентів відділ приймає звітну документацію у викладачів і студентів, підсумовує оцінки, виводить загальні оцінки з практичної підготовки студентів всіх курсів і факультетів та заповнює відомості оцінювання дисципліни відповідно до діючих навчальних планів. Крім того, відділ аналізує звіти викладачів-керівників практичної підготовки, проводить моніторинг результатів, аналіз стану показників якості освіти, складає аналітичні довідки щодо удосконалення практичної підготовки студентів.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, головний корпус, 4-й поверх, м. Харків
Email:
praktikaknmu@ukr.net
Керівник
Стрюкова Аліса Михайлівна
+38 057 707 73 23 am.striukova@knmu.edu.ua
Співробітники

провідний фахівець Яценко Надія Михайлівна,
фахівець ІІ категорії Сідорюкова Тетяна Аркадіївна

  • Студенту:

    Для проходження практичної підготовки у закладах охорони здоров’я м. Харкова усі студенти
    зобов’язані мати книжку медичного обстеження та відповідний медичний одяг.