ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ – одна із найважливіших складових у системі професійної підготовки майбутнього фахівця та обов’язковим етапом закріплення теоретичних знань, опанування практичних навичок, формування професійних компетенцій.

Виробнича  практика здобувачів освіти проводиться на клінічних базах протягом усього навчального року згідно з НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ ТА ГРАФІКОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ відповідно до затверджених графіків проходження практичної підготовки. Клінічними базами практичної підготовки є медичні заклади міста Харкова, з якими укладені договори про співпрацю та які забезпечують виконання освітніх програм практики відповідного кваліфікаційного рівня.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ здійснюють досвідчені викладачі профільних кафедр, які інформують здобувачів освіти з питань проходження практичної підготовки та надають необхідну консультативну допомогу щодо оформлення документації.

Після завершення виробничої практики здобувачі освіти надають викладачам – керівникам практичної підготовки звітну документацію.

Здобувачі освіти в останній день практичної підготовки складають диференційований залік на відповідних кафедрах університету. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки.

Уся НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ щодо проходження практичної підготовки (програми навчальної дисципліни, силабуси, щоденники практики, звіти, характеристики тощо) розміщена на сайтах профільних кафедр.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, головний корпус, 4-й поверх, м. Харків
Керівник
Замазій Антоніна Євгенівна
+38 057 707 73 23 ay.zamaziy@knmu.edu.ua
Співробітники

Провідний фахівець Лис Юлія Станіславівна

 • Студенту

  Для проходження практичної підготовки у закладах охорони здоров’я м. Харкова усі студенти
  зобов’язані мати книжку медичного обстеження та відповідний медичний одяг.

 • Опановування практичних навичок в Симуляційному центрі ННІ ЯО ХНМУ

  Здобувачі  освіти мають змогу опановувати практичні навички в СИМУЛЯЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ ННІ ЯО ХНМУ з використанням симуляційних технологій та фантомного обладнання.

  Переваги практики в СИМУЛЯЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ:

  • відпрацювання практичних навичок з застосуванням сучасної апаратури без завдання шкоди здоров’ю пацієнта, доведення їх до рівня автоматизму.
  • зниження стресу у здобувачів освіти під час перших самостійних маніпуляцій;
  • розвиток індивідуальних умінь і навичок, а також здатність до командної роботи.
  • відпрацювання алгоритму дій при станах пацієнта та патологіях, які рідко зустрічаються у повсякденній практиці.