Атестація випускників ХНМУ триває

4 червня 2024 р. випускники IV медичного факультету ХНМУ розпочали складати об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСКІ).

Цього дня іспит складають здобувачі освіти другого (магістерського рівня), що навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія».

Під час складання іспиту випускники демонструють високі теоретичні знання та добре володіння практичними навичками з таких напрямків, як фізична терапія в травматології та ортопедії, в клініці внутрішньої медицини, в педіатрії, в неврології та невідкладні стани за професійним напрямком.

За перебігом іспиту та виконанням всіх вимог згідно зі стандартами вищої освіти спостерігають члени екзаменаційної комісії на чолі з головою професоркою Ольгою Нечипуренко.

Значний внесок в успішне проведення та складання іспиту внесла допомога Центру дистанційного навчання ННІ ЯО, завдяки якій іспит відбувся у визначений строк та без технічних складнощів.