Презентація ОПП «Протезування-ортезування»

21 травня 2024 р. в онлайн-режимі було презентовано нову освітньо-професійну програму «Протезування-ортезування» з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація 224.02 «Протезист-ортезист».

На заході були присутні представники та керівники провідних установ, які працюють у сфері надання послуг з протезування та ортезування з Києва, Дніпра, Полтави, Запоріжжя тощо. Програма розроблена мультидисціплінарною командою фахівців ХНМУ із залучанням провідних вітчизняних та міжнародних фахівців, також в розробці програми взяли участь здобувачі вищої освіти.

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти, перелік інтегральних, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.