Відбувся передзахист магістерських робіт

9-10 травня на кафедрі спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії відбувся передзахист магістерських робіт в режимі онлайн для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності «Фізична терапія». Загальна кількість магістерських робіт – 54.

Під час захисту магістерських робіт здобувачі вищої освіти презентували свої напрацювання за допомогою сучасних інформаційних технологій, що дозволяло екзаменаційній комісії оцінити рівень підготовки кожної магістерської роботи.

Тематики кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю «Фізична терапія» є актуальними та відповідають реаліям сьогодення. Наукові роботи відрізнялись не лише елементами наукової новизни, а й практичним спрямуванням, тому викликали жваву дискусію та обговорення.

На поставлені комісією запитання магістранти дали аргументовані та змістовні відповіді, демонструючи високий рівень професійної підготовки.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти з успішним передзахистом магістерських робіт!