Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ

Про нас

НДІ ЕКМ ХНМУ створено з метою підвищення якості наукової роботи, забезпечення розвитку проривних наукових технологій у Харківському національному медичному університеті, отримання нових знань у галузі фундаментальної та прикладної медицини, а також розробка і впровадження на цій основі проривних медичних технологій, діагностики, профілактики, лікування та реабілітації найбільш поширених соціально-значущих захворювань та коморбідних станів людини, розвиток охорони здоров’я та медичної науки; підготовка висококваліфікованих наукових та медичних кадрів.

Контакти
Адреса:
м. Харків, вул. Трінклера, 6.
Директор
Ткаченко Антон Сергійович
к.мед.н., доцент
as.tkachenko@knmu.edu.ua
Заступники
Оніщенко Анатолій Ігорович
к.мед.н.
ai.onishchenko@knmu.edu.ua
Провідні наукові співробітники
Посохов Євген Олександрович
д. хім. н.
Прокопюк Володимир Юрійович
к.м.н., с.н.с.

Підрозділи інституту:

Проекти та ґранти на проведення досліджень
 • Ґрант від Фонду цивільних досліджень та розвитку США (the U.S. Civilian Research & Development Foundation; CRDF) на спільний дослідницький проект з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, США) – одним із Національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health, NIH). Тема: Establishing TB Portal of Mycobacterium tuberculosis cases from Ukraine (дослідники: Ткаченко А.С., Оніщенко А.І.).
 • НДР, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Дослідження ефективності, механізмів дії та безпеки використання наночастинок ортованадатів рідкісноземельних елементів для оптимізації променевої терапії за умов онкопатології», номер державної реєстрації 0121U110920 (керівник НДР – Ткаченко А.С.; дослідники – Оніщенко А.І., Прокопюк В.Ю., Посохов Є.О.).
 • НДР, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Розробити стратегію профілактики і лікування токсичного ураження печінки у хворих з мультирезистентним туберкульозом при хіміотерапії та тютюнопалінні», номер державної реєстрації 0120U102042 (дослідник – Ткаченко А.С.).
 • Ґрант від Національного фонду досліджень України (НФДУ) за темою «Розробка інтелектуальних технологій оцінки епідемічної ситуації для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері біобезпеки населення», номер 0120U105451 (дослідник – Ткаченко А.С.).
 • НДР «Біохімічні механізми індукції запалення кишечника та засоби його корекції», номер державної реєстрації 0120U102645 (відповідальний виконавець – Ткаченко А.С., дослідник – Оніщенко А.І.).
Міжнародне співробітництво

З 2021 р. НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ співпрацює з Університетом Тарсусу (Tarsus University, м. Тарсус, Туреччина) та Медичною школою Університету Всіх Святих (All Saints University College of Medicine, м. Кінгстаун, Сент-Вінсент і Гренадіни). Метою співробітництва є дослідження ефективності, механізмів дії та безпеки використання наночастинок ортованадатів рідкісноземельних елементів для оптимізації променевої терапії за умов онкопатології.

Співробітництво з університетами та науково-дослідними центрами в межах України

НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ співпрацює з:

 • Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України;
 • Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;
 • Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна;
 • Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка.
Основні публікації
 1. Maksimchuk PO, Hubenko KO, Seminko VV, Karbivskii VL, Tkachenko AS, Onishchenko AI, Prokopyuk VY, Yefimova SL. High antioxidant activity of gadolinium-yttrium orthovanadate nanoparticles in cell-free and biological milieu. Nanotechnology. 2021 Nov 8;33(5). doi: 10.1088/1361-6528/ac31e5. PMID: 34673550.
 2. Pogozhykh D, Posokhov Y, Myasoedov V, Gubina-Vakulyck G, Chumachenko T, Knigavko O, Polikarpova H, Kalashnyk-Vakulenko Y, Sharashydze K, Nakonechna O, Prokopyuk V, Onishchenko A, Tkachenko A. Experimental Evaluation of Food-Grade Semi-Refined Carrageenan Toxicity. Int J Mol Sci. 2021 Oct 16;22(20):11178. doi: 10.3390/ijms222011178. PMID: 34681837; PMCID: PMC8539956.
 3. Onishchenko A, Myasoedov V, Yefimova S, Nakonechna O, Prokopyuk V, Butov D, Kökbaş U, Klochkov V, Maksimchuk P, Kavok N, Tkachenko A. UV Light-Activated GdYVO4:Eu3+ Nanoparticles Induce Reactive Oxygen Species Generation in Leukocytes Without Affecting Erythrocytes In Vitro. Biol Trace Elem Res. 2021 Aug 13. doi: 10.1007/s12011-021-02867-z. Epub ahead of print. PMID: 34386912.
 4. Tkachenko A, Kot Y, Prokopyuk V, Onishchenko A, Bondareva A, Kapustnik V, Chumachenko T, Perskiy Y, Butov D, Nakonechna O. Food additive E407a stimulates eryptosis in a dose-dependent manner. Wien Med Wochenschr. 2021 Aug 12. doi: 10.1007/s10354-021-00874-2. Epub ahead of print. PMID: 34383224.
 5. Tkachenko A, Pogozhykh D, Onishchenko A, Myasoedov V, Podrigalo L, Klochkov V, Chumachenko T, Prokopyuk V, Yefimova S, Gubina-Vakulyck G, Kavok N, Butov D, Andrieiev A, Polikarpova H, Nakonechna O. Gadolinium Orthovanadate GdVO4:Eu3+ Nanoparticles Ameliorate Carrageenan-Induced Intestinal Inflammation. J Pharm Nutr Sci 2021;11(1):40-48.DOI: https://doi.org/10.29169/1927-5951.2021.11.06
 6. Tkachenko A, Onishchenko A, Posokhov Y, Roshal A, Myasoedov V, Nakonechna O. Changes in cell membranes of white blood cells treated with a common food additive E407a. Turk J Biochem 2021. https://doi.org/10.1515/tjb-2020-0129
 7. Tkachenko AS, Kot YG, Kapustnik VA, Myasoedov VV, Makieieva NI, Chumachenko TO, Onishchenko AI, Lukyanova YM, Nakonechna Semi-refined carrageenan promotes reactive oxygen species (ROS) generation in leukocytes of rats upon oral exposure but not in vitro. Wien Med Wochenschr. 2021 Mar;171(3-4):68-78. doi: 10.1007/s10354-020-00786-7.
 8. Tkachenko A, Onishchenko A, Roshal A, Nakonechna O, Chumachenko T, Posokhov Y. Effects of semi-refined carrageenan (food additive E407a) on cell membranes of leukocytes assessed in vivo and in vitro. Med Glas (Zenica) 2021; 18(1):176-183doi: 10.17392/1213-21.
 9. Tkachenko A, Onishchenko A, Klochkov V, Kavok N, Nakonechna O, Yefimova S, Korniyenko Y, Ryshchenko I, Posokhov Y. The impact of orally administered gadolinium orthovanadate GdVO4:Eu3+ nanoparticles on the state of phospholipid bilayer of erythrocytes. Turk J Biochem 2020; 45(4): 389–395. DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2019-0427
 10. TkachenkoAS, Gubina-VakulyckGI, KlochkovVK, KavokNS, OnishchenkoAI, GorbachTV, Nakonechna OA. Experimental evaluation of the impact of gadolinium orthovanadate GdVO4:Eu3+ nanoparticles on the carrageenan-induced intestinal inflammation. Acta Medica (Hradec Králové) 2020; 63(1): 18–24 https://doi.org/10.14712/18059694.2020.11