Основні напрямки наукової діяльності

Дослідження на клітинних культурах дозволяють визначити вплив патологічних чи терапевтичних факторів на окремі клітини, нівелюючи реакції інших клітин, органів та систем. Можливості лабораторії дозволяють моделювати патологічні стани на клітинних культурах та застосовувати культури для потреб регенеративної медицини.

Основні методики, що використовуються у науково-дослідній роботі

Клітинні культури: фібробласти, гепатоцити, нервові клітини, клітини кісткового мозку, жирової тканини, плаценти, плодових оболонок, нирок, легень, спленоцити, стовбурові клітини. Органотипове, парне культивування, культури тканин, культивування сфероїдів, клітин на скафолдах та в альгінатних носіях.

Методи оцінки клітинних культур: дослідження адгезивних властивостей, конфлюентності моношару, морфології, проліферативної активності (подвоєння популяції), метаболічної активності (МТТ-тест, тест відновлення резазурину), міграції (скретч-тест), піноцитозу та життєздатності (тест поглинання нейтрального червоного), цілісності мембрани (забарвленням трипановим синім, етидій бромідом) та генотоксичністі (метод мікронуклеосів).

Моделі захворювань, відтворені на клітинах: глутамат-індукована ексайтотоксичність на нервових клітинах, перекисна токсичність, циклофосфамід-індукована токсичність.