Освітній процес на кафедрі судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки «Охорона здоров’я», «Публічне управління та адміністрування», «Соціальна робота» та вивчаються наступні дисципліни:

 • «Судова медицина. Медичне право України»
 • «Судова медицина (стоматологія). Медичне право»
 • «Судова медицина»
 • «Судово-медична експертиза»
 • «Сучасні аспекти судово-медичної травматології»
 • «Судово-медичні аспекти лікарської діяльності»
 • «Правознавство»
 • «Правознавство та медичне законодавство»
 • «Основи правознавства»
 • «Медичне право України»
 • «Медичне право. Професійна етика та деонтологія»
 • «Правові аспекти медичної діяльності»
 • «Правові засади адміністративної діяльності»
 • «Правове регулювання соціального забезпечення»
 • «Законодавче забезпечення медичної діяльності»

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання. Навчальний матеріал, що подається здобувачам вищої освіти, лікарям-інтернам, аспірантам, науково обґрунтований, ілюстрований, послідовний, систематизований, що також базується на значній кількості музейних натуральних експонатів. Лекційний матеріал викладається з використанням сучасного мультимедійного обладнання (мультимедійні проектори, інтерактивні дошки). На кафедрі створений сучасний комп’ютерний клас зі швидкісною мережею Internet (Wi-Fi). Здобувачам вищої освіти демонструються навчально-методичні, документальні фільми. Для якісного проведення навчальної роботи на кафедрі розроблено та впроваджено в навчальний процес методичні рекомендації згідно з навчальним планом.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічній (експертній) базі кафедри – Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи.

На кафедрі викладаються курси за вибором:

«Правознавство» – для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету,

«Сучасні аспекти судово-медичної травматології» та «Судово-медичні аспекти лікарської діяльності» для студентів 5-го курсу медичних факультетів;

«Законодавче забезпечення лікарської діяльності» для студентів 6-го курсу медичних факультетів.

На кафедрі створено 8 навчальних посібників, 18 методичних рекомендацій, тощо.

Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою «судово-медична експертиза» та післядипломна підготовка фахівців.