Лікувальна робота кафедри педіатрії №1 та неонатології

Співробітники кафедри та лікарі базових клінік – вихованці Харківської педіатричної школи, єдиним колективом вирішують на найвищому рівні складні лікувально-діагностичні та наукові проблеми. Клінічні бази та їх оснащення дозволяють на сучасному рівні проводити лікувально-діагностичний та консультативний процес.

Співробітниками кафедри за 2015–2023 рр. було проліковано 10710 та проконсультовано 27338 дітей. До практичної ланки охорони здоров’я було подано 650 впроваджень.

Бази кафедри:

КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» (Директор: заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент Муратов Г.Р.), кількість ліжок – 550. Згідно рішення XIII сесії VIII скликання «Про припинення КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» шляхом приєднання до КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» відбулись зміни діяльності лікувальної бази. Лікарня має:

– 5 спеціалізованих дитячих центрів (вул. Озерянська, 5):

 • Обласний дитячий гастроентерологічний центр;
 • Обласний дитячий кардіологічний центр;
 • Обласний дитячий пульмонологічний центр;
 • Обласний дитячий нефрологічний центр;
 • Обласний дитячий ендокринологічний центр;

– 2 спеціалізовані дитячі центри (вул. Клочківська, 337А):

 • Регіональний центр дитячої імунології;
 • Обласний ценр дитячої хірургічної стоматології;

– 9 спеціалізованих відділень (вул. Озерянська, 5): кардіологічне, гастроентерологічне, ендокринологічне з педіатричними ліжками для дітей з рідкісними хворобами (центр), приймальне, інфекційно-боксоване, неврологічне, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, нефрологічне відділення, відділення ультразвукових досліджень та функціональної діагностики;

– 18 спеціалізованих відділень (вул. Клочківська, 337А): пульмонологічне, патології новонароджених, анестезіології та інтенсивної терапії, анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, анестезіології, дитячої онколології, інфекційно-боксоване, приймальне, централізоване патологоанатомічне, дитячої оториноларингології, дитячої офтальмології, 1-ше хірургічне (загальне) відділення, 2-ге хірургічне (гнійне) відділення, 3-тє хірургічне відділення, 4-те відділення загально-хрірургічне, операційне, фізіотерапевтичне, ультразвукових досліджень та функціональної діагностики;

– кабінети: «Телемедицини», «Фітоленд», «Клініка, дружня до молоді».

Поряд з цим базова клініка має сучасні обладнані кабінети функціональних досліджень серцево-судинної системи та органів дихання, ендоскопічний кабінет, кабінети ультразвукової діагностики, ЕКГ, ЕЕГ. У 2012–2013 навчальному році за підтримки керівництва ХНМУ кафедра отримала сучасний комплекс УЗ-діагностики та допплерографії, у 2015 р. – апарат для добового холтерівського моніторування ЕКГ, у 2016 р. – сучасний спірометр.

На базі кафедри існує лабораторія функціональної діагностики, де знаходиться сучасне технічне обладнання та медичні діагностичні апарати: 2 апарати УЗД, апарат ЕКГ, добового моніторування ЕКГ, велоергометр, ростомір. У цій лабораторії мають можливість навчатися та працювати студенти 6-го курсу, проводять наукові дослідження студенти-гуртківці та молоді науковці.

У клініці функціонують кабінет стоматолога (дитячого), а також консультативний огляд дитячого гінеколога.

Під час повномасштабного вторгнення на базі КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» працюють професор Гончарь М.О., доцент Іщенко Т.Б. Інші співробітники проводять консультації дистанційно.

Кількість впроваджень нових методів діагностики та лікування в роботу КНП ХОР «ОДКЛ» за 6 років (2016–2022 рр.) – 495.

КНП «Обласна клінічна лікарня» ХОР – Регіональний перинатальний центр зі спеціалізованими відділеннями: відділення неонатального догляду – 40 ліжок, відділення постінтенсивного догляду, реабілітації та виходжування недоношених новонароджених – 20 ліжок та відділення анестезіалогії та інтенсивної терапії – 6 ліжок.

Директор ХРПЦ – Железняков Олександр Юрійович – к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №3 ХНМУ.

Співробітники, які працюють на базі, доценти Кондратова І.Ю., Бойченко  А.Д., Тесленко Т.О.

Консультативна робота виконується професорами та доцентами кафедри за потребою.

Обстежено за останні 6 років близько 4893 пацієнтів, проведено 6840 ультразвукових обстежень, проконсультовано – 5200 новонароджених.

Кількість впроваджень за останні 5 років – 39.

КНП «Обласний клінічний перинатальний центр» ХОР – 110 ліжок (клінічна база кафедри протягом 50 років).

Директор КНП ХОР «ОКПЦ» – Заслужений лікар України Пасієшвілі Нана Мерабівна.

У центрі є 3 відділення новонароджених:

 • відділення новонароджених № 1 – 40 ліжок;
 • відділення новонароджених № 2 – 40 ліжок;
 • відділення інтенсивної терапії новонароджених – 6 ліжок.

Співробітники, які працюють на базі – к. мед. н., доцент Т.С. Маліч.

Консультативна робота виконується професорами та доцентами кафедри за потребою.

Протягом 2015–2022 років:

 • проконсультовано – 2526 новонароджених;
 • впроваджено нових методів обстеження та лікування новонароджених – 30;
 • створено 15 локальних протоколів.

КНП ХОР «Обласний спеціалізований будинок дитини «Гиппократ»» (клінічна база кафедри з 2008 року) – в/о директора – Дрокіна В.М.

Співробітники, які працюють на базі: д.мед.н., проф. О.О. Ріга, доценти за потребою.

Ліжковий фонд КНП ХОР «ОСБД «Гіппократ»» складає 60 ліжок:

 • приймально-діагностичне відділення;
 • відділення паліативної допомоги;
 • відділення медичної реабілітації.

Лікувальна робота протягом 2016–2022 років

 • проконсультовано (проф., доц.) – 1160;
 • кількість консиліумів – 100;
 • проведено чергувань – 160.

КНП «Міська дитяча поліклініка № 2» ХМР – на 2000 відвідувань на день (клінічна база кафедри протягом 30 років).

Співробітники, які працюють на базі: к. мед. н., доц. М.К. Уриваєва, к. мед. н., доц. Т.Б. Іщенко, к. мед. н., ас. Н.Р. Бужинська.

Лікувальна робота протягом 2016–2022 років:

 • проконсультовано (проф., доц.) – 3 920;
 • впроваджено методів діагностики та лікування – 29;
 • клінічні конференції – 12.

КНП «МДЛ № 5» ХМР Дитячий хоспіс (Відділення паліативної допомоги). Паліативне відділення працює з 01.2018 р., у режимі стаціонарного відділення на 20 ліжок для надання цілодобового кваліфікованого паліативного лікування і догляду та психологічної, соціальної, духовної підтримки хворої дитини та членів її родини.

Консультативну допомогу надають зав. кафедри проф. М.О. Гончарь, проф. О.О. Ріга, доц. О.В. Омельченко та вузькі спеціалісти за потреби.

За 2018–2022 рр. співробітниками кафедри проконсультовано 1160 дітей.

Впроваджено:

 • «Поведінкові шкали оцінювання болю FLACC та rFLACC для дітей віком від 0 до 3 років».
 • «Алгоритм оцінювання та лікування хронічного болю у дітей».
 • «Фізіогномічна шкала оцінювання болю (Face Pain Scale – Revised) для дітей від 4 до 16 років».
 • «Ігротерапія в педіатричній паліативній допомозі».
 • «Ентеральне харчування хворих дітей з недостатністю харчування».
 • «Метод корекції білково-енергетичної недостатності у дітей з невиліковними хворобами».
 • «Метод оцінювання нутритивного статусу у дітей раннього віку з хронічним болем».
 • «Локальний клінічний протокол допомоги дітям із закрепом».

Кількість впроваджень за 5 років – 12.

Кількість підготованих локальних протоколів – 40.

Кафедра є базою з впровадження новітніх технологій діагностики та лікування дітей з різною соматичною патологією в м. Харкові та Харківській області.