Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку
№ з/п Вид діяльності Кількість балів Підтвердний документ
в Україні в інших країнах*
1 2 3 4 5
1. Формальна освіта
1.1 Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань “Охорона здоров’я (доктор філософії, доктор наук).
Нарахування балів у рік захисту дисертації
100 100 диплом
2. Неформальна освіта
2.1 Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:****
1 тиждень;
2 і більше тижнів.
25
50
посвідчення
2.2 Професійне медичне стажування за межами закладу, де працює працівник
З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**
3 за день 5 за день відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні або сертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування
2.3 Наукова, науково-практична конференція, конгрес, симпозіум, з’їзд:
участь в одноденному заході;
5* 10 сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу
участь у заході тривалістю 2 дні та більше;
стендова доповідь;
усна доповідь.
Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються
10*
20
30
20
30
40
2.4 Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**
1 бал за 2 години; англомовні курси – відповідно до кількості балів у сертифікаті сертифікат
2.5 Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше.
15*
25*
20
30
сертифікат/диплом
2.6 Проведення симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше.
(бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***
10
15
оригінал програми заходу, сертифікату тренера, запрошення від організаторів взяти участь у заході в якості тренера
2.7 Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше.
10*
20*
15
25
сертифікат/диплом
2.8 Проведення тематичного навчання щонайменше на регіональному рівні (фахові школи, тренінги, семінар, майстер-класи):
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше.
Але не менше ніж два бали за годину роботи у випадку проведення окремих сесій
(бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***
10
15
оригінал сертифікату тренера та програми заходу
3. Інформальна освіта
3.1 Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором 20 30 в іноземних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу бібліографічна довідка

____________
* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.

** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.

*** Тільки для тренерів, що отримали сертифікати міжнародних організацій.

**** Врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Вказане обмеження щодо нарахування балів безперервного професійного розвитку починає діяти з дати набрання чинності цим наказом.