Перелік і порядок розташування документів для атестації
Всі копії документів повинні бути завірені і розташовані відповідно до наступного списку

(кожен документ в окремому файлі)

  1. Заява
  2. Атестаційний листок
  3. Посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (копія та фото або копія та оригінал, якщо є місце для продовження категорії)
  4. Довідка про зміну прізвища (для жінок)
  5. Диплом (копія)
  6. Сертифікат лікаря – спеціаліста (після закінчення інтернатури, клін.ординатури (копія)
  7. Диплом к.м.н, д.м.н,  професора (копії)
  8. Трудова книжка (копія)
  9. Особисте портфоліо та копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

(копії документів для портфоліо повинні бути розташовані згідно зі списком в портфоліо)