Нормативні компоненти (силабуси)
ОП “Сестринська справа” бакалавр, 2022
3-й курс (для здобувачів освіти, яким перезараховано частку результатів навчання)