Інституціональна акредитація

Наприкінці грудня 2020 року відбулося засідання Акредитаційної ради Незалежної агенції з акредитації та рейтингу, на якому прийнято рішення про надання ХНМУ сертифіката міжнародної інституційної акредитації.

У лютому 2020 р. ХНМУ подав заявку до Незалежної агенції з акредитації та рейтингу (HAAP/IAAR) на проведення інституційної акредитації.

Упродовж року в університеті велась значна робота щодо підготовки до процедури акредитації, у рамках якої було реалізовано моніторинг діяльності університету за всіма напрямами, визначено сильні й слабкі сторони та проведено аналіз ризиків. За цими результатами робочою групою було підготовлено звіт про самооцінку за міжнародними стандартами акредитації медичних установ освіти HAAP/IAAR. Особливу увагу в процесі підготовки до акредитації було приділено питанням вдосконалення внутрішньої системи оцінки якості освіти.

У рамках візиту незалежних зовнішніх експертів з акредитації, що проходив 23–25 листопада в дистанційному форматі, університет мав змогу презентувати свою діяльність та здобутки, продемонструвати кращі практики та організацію діяльності в цілому. Міжнародні експерти з Нідерландів, Латвії, Казахстану високо оцінили досягнення ХНМУ за основними напрямками діяльності.

Надання ХНМУ сертифіката міжнародної інституційної акредитації дозволить підвищити авторитет і пізнаваність університету, його репутацію у світовому освітньому співтоваристві. Також сприятиме залученню талановитих абітурієнтів і студентів з-за кордону й підвищить імідж університету на національному та міжнародному освітньому ринку.

Довідка
Міжнародна акредитація Незалежної агенції з акредитації та рейтингу (HAAP/IAAR) дає можливість визнання диплому ЗВО закордонними вишами для продовження наступного рівня освіти випускників, порівнянність та конвертованість кваліфікацій, розширення можливостей працевлаштування випускників за кордоном та визнання дипломів університету для працевлаштування.

Починаючи з 2023 року особи, які подають заявку на сертифікацію ECFMG, повинні бути студентами або випускниками медичного навчального закладу, який має відповідну акредитацію. Зокрема, навчальний заклад має бути акредитовано акредитаційним органом, офіційно затвердженим Всесвітньою федерацією медичної освіти (ВФМО).