Про нас

Центр дистанційного навчання створений у квітні 2020 року.

Основні напрямки діяльності Центру:

– вирішення питань, пов’язаних з плануванням, організацією та забезпеченням навчального процесу в університеті на основі технологій дистанційного навчання;
– надання консультативної допомоги викладачам щодо впровадження дистанційного навчання;
– допомога у розробці викладачами кафедр інтерактивних електронних навчально-методичних матеріалів відповідно до актуальних для університету напрямів підготовки;
– організація проведення Інтернет-конференцій, вебінарів та інших заходів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, корпус УЛК, 4-й поверх, м. Харків, 61022
В.о. директора
Маровтій Сергій Іванович
serhiy.marovtiy@knmu.edu.ua
Співробітники центру

Король Андрій Леонідович – провідний інженер-програміст, al.korol@knmu.edu.ua;

Домніч Вікторія Євгенівна – методист 1-ї категорії, domnichvi@knmu.edu.ua;

Лемішко Інна Григорівна – методист, ihlemishko@knmu.edu.ua;

Таніна Владислава Юріївна – методист, vtanina@knmu.edu.ua.

Напрями діяльності
 • Технічна підтримка платформи дистанційного навчання «Moodle»

  Центр на постійній основі надає технічну та методологічну підтримку щодо використання офіційної платформи дистанційного навчання університету, а саме «Moodle», яка використовується викладачами переважно, для асинхронного навчання. Тобто на платформі зберігаються власні дистанційні курси, які розроблені викладачами університету, а також різні тестові завдання, інші навчальні матеріали відповідно до освітніх програм.

 • Навчання впровадженню дистанційної освіти

  Одним із напрямів роботи Центру є підвищення кваліфікації викладачів університету з питань основ методології розробки електронних курсів, в т.ч. у сфері медичної освіти.

  Одним із елементів створення дистанційних курсів є відеолекції. Центр надає допомогу викладачам у проведенні відеозйомки матеріалів для дистанційних курсів, які використовуються в освітньому процесі університету.

 • Надання консультацій щодо використання онлайн сервісів

  Центр також надає консультації щодо планування та організації навчання в освітньому просторі з використанням технологій дистанційного навчання, основ методології, педагогіки в дистанційній освіті. Організовує додаткові заняття з працівниками закладу щодо новітніх заходів з використанням технологій дистанційного навчання, в тому числі конференцій, зборів, інших масових заходів.

 • Вивчення та впровадження нових дистанційних платформ

  Центр уважно відстежує нові тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні, Європі та у світі в цілому. Дистанційна освіта – це сучасна та швидкозмінна модель сучасної освіти, яка з появою та впровадженням інтернету постійно реагує на зміни, що поліпшують освітній процес.

 • Інструкції з організації дистанційного навчання