About us

The distance learning center was established in April 2020.

The main activities of the Center:

 •  solving issues related to planning, organization and provision of the educational process at the university based on distance learning technologies;
 • provision of advisory assistance to teachers regarding the implementation of distance learning;
 • assistance in the development of interactive electronic educational and methodical materials by the teachers of the departments in accordance with the areas of training that are relevant for the university;
 • organization of Internet conferences, webinars and other events using modern information and communication technologies.
Contacts
Addresses:
Nauki Ave, 4, Educational and laboratory building, 4st floor, Kharkiv, 61022
Acting director
Marovtiy Serhiy Ivanovich
serhiy.marovtiy@knmu.edu.ua
Співробітники центру

Король Андрій Леонідович – провідний інженер-програміст, al.korol@knmu.edu.ua;
Домніч Вікторія Євгенівна – методист 1-ї категорії, domnichvi@knmu.edu.ua;
Лемішко Інна Григорівна – методист, ihlemishko@knmu.edu.ua;
Таніна Владислава Юріївна – методист, vtanina@knmu.edu.ua.

Напрями діяльності
 • Технічна підтримка платформи дистанційного навчання «Moodle»

  Центр на постійній основі надає технічну та методологічну підтримку щодо використання офіційної платформи дистанційного навчання університету, а саме «Moodle», яка використовується викладачами переважно, для асинхронного навчання. Тобто на платформі зберігаються власні дистанційні курси, які розроблені викладачами університету, а також різні тестові завдання, інші навчальні матеріали відповідно до освітніх програм.

 • Навчання впровадженню дистанційної освіти

  Одним із напрямів роботи Центру є підвищення кваліфікації викладачів університету з питань основ методології розробки електронних курсів, в т.ч. у сфері медичної освіти.

  Одним із елементів створення дистанційних курсів є відеолекції. Центр надає допомогу викладачам у проведенні відеозйомки матеріалів для дистанційних курсів, які використовуються в освітньому процесі університету.

 • Надання консультацій щодо використання онлайн сервісів

  Центр також надає консультації щодо планування та організації навчання в освітньому просторі з використанням технологій дистанційного навчання, основ методології, педагогіки в дистанційній освіті. Організовує додаткові заняття з працівниками закладу щодо новітніх заходів з використанням технологій дистанційного навчання, в тому числі конференцій, зборів, інших масових заходів.

 • Вивчення та впровадження нових дистанційних платформ

  Центр уважно відстежує нові тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні, Європі та у світі в цілому. Дистанційна освіта – це сучасна та швидкозмінна модель сучасної освіти, яка з появою та впровадженням інтернету постійно реагує на зміни, що поліпшують освітній процес.

 • Інструкції з організації дистанційного навчання