Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі – безперервний професійний розвиток, БПР) – це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я, є обов’язковим та триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я:

– формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікації, що визнаються державою (інтернатура, лікарська резидентура, навчання на циклах спеціалізації);

– неформальна освіта – діяльність з підвищення власних знань та умінь, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професій та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (навчання на циклах тематичного удосконалення, курсах стажування, медичне стажування за межами закладу, де працює фахівець);

– інформальна освіта (самоосвіта) – самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю (участь у тематичних школах, семінарах, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, у симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, дистанційне навчання, у тому числі з використанням електронних навчальних ресурсів тощо).

ВИДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ :– підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення спеціалізації (тривалість навчання від 2,5 до 10 місяців);

– підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення тематичного удосконалення (тривалість циклу від 0,5 до 1 місяця);

– стажування

Документи
 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  1. Оригінал оформленої путівки з мокрою печаткою.

  2. Посвідчення про відрядження.

  3. Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).

  4. Ідентифікаційний номер (копія).

  5. Диплом про закінчення ВМНЗу (оригінал, копія).

  6. Сертифікат лікаря-спеціаліста ( оригінал, копія).

  7. Сертифікат (Посвідчення) про закінчення інтернатури (оригінал, копія).

  8. Посвідчення про закінчення циклів спеціалізації, підвищення кваліфікації, (копії).

  9. Посвідчення про категорію (копія).

  10. Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо диплом або інші документи видані на інше прізвище (копія).

  11. Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів лікувального закладу, де працює курсант.

  12. Файл для документів.

  13. Фотографія 3х4 для курсантів циклів спеціалізації та стажування.

  14. Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу з довідкою про результати різних видів діяльності лікаря (набрана кількість балів) згідно наказу МОЗ №484 від 07.07.2009 р. «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах». (Для курсантів циклу ПАЦ.).

  15. Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу про зарахування на курси ТУ, спеціалізації (з мотивацією отримання нової спеціальності), стажування.

  16. Лист від Департаменту охорони здоров’я про зарахування на цикл стажування із зазначенням терміну стажування (для слухачів циклу стажування).

  17. Лист-клопотання від Управління охорони здоров’я про зарахування на курси ПАЦ, ТУ, спеціалізації, стажування для слухачів інших регіонів України.

  18. Для слухачів циклів підвищення кваліфікації за контрактною формою навчання надається засвідчена копія ліцензії на здійснення діяльності з визначенням видів дозволеної медичної практики (витяги, свідоцтва тощо), довідка про навчання інтернатурі за контрактом у разі, якщо після закінчення навчання пройшло менш ніж 3 роки.

  19. Вартість 1 години підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів (цикли спеціалізації, вторинної спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення, передатестаційні цикли) для слухачів, які навчаються за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб) складає 29,50 грн.

  Копії документів повинні бути засвідчені згідно законодавству України.

  Оригінали документів представляються при оформленні на курси.