Стратегічні завдання розвитку ХНМУ на період до 2025 року:

 

  • забезпечення економічної самостійності та сталих показників економічної ефективності діяльності Університету, заснованих на диверсифікації економічної діяльності, наданні платних освітніх послуг та розвитку наукових досліджень;
  • розвиток та удосконалення системи управління Університету з метою підвищення його ефективності в реалізації місії, візії та завдань Університету, а також зростання адаптивності та конкурентоспроможності в умовах невизначеності;
  • розвиток активної громадської позиції та участь у розробці та реалізації програм та заходів щодо покращання життя суспільства, зокрема у сфері охорони здоров’я, сприяння розвитку здоров’я населення на місцевому, регіональному та державному рівні;
  • забезпечення зростання наукового потенціалу та визнання ХНМУ на вітчизняному, європейському та світовому рівні;
  • безперервне зростання якості освітнього процесу та підвищення рейтингових позицій ХНМУ як провідного ЗВО у підготовці професійних кадрів для системи охорони здоров’я та споріднених соціальних сфер як в нашій державі, так і за її межами;
  • розвиток кадрової, матеріальної, лікувальної, інформаційно-технологічної та технічної бази;
  • розширення сфер та напрямів стратегічного партнерства, робота з професійною спільнотою для сталого розвитку, активна взаємодія на засадах партнерства з європейським і світовим освітнім середовищем;
  • формування та розвиток на базі Університету, навчально-науково-виробничого (медичного) кластеру.