Освітній процес кафедри загальної практики – сімейної медицини

Основним напрямом навчальної діяльності на кафедрі є підготовка (первинна спеціалізація) лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації сімейних лікарів на циклах тематичного удосконалення. Крім того, на кафедрі проводиться підготовка інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

На кафедрі проводяться такі цикли з підвищення кваліфікації:

 1. Цикл первинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» (3 та 6 місяців).
 2. Інтернатура «Загальна практика – сімейна медицина» (2 роки).
 3. Цикл стажування «Загальна практика – сімейна медицина».
 4. Цикл тематичного удосконалення «Клінічні синдроми в загальній лікарській практиці» для сімейних лікарів, терапевтів.
 5. Цикл тематичного удосконалення «Надання паліативної допомоги в загальнолікарській практиці (для лікарів лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного профілів).
 6. Цикл тематичного удосконалення «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб»(для лікарів лікувального профілю).
 7. Цикл тематичного удосконалення «Медичні стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці сімейного лікаря» (для сімейних лікарів та терапевтів).
 8. Цикл тематичного удосконалення «Клінічна ЕКГ» для сімейних лікарів та терапевтів.

Співробітниками кафедри створені методичні розробки практичних занять, самостійної роботи, банк тестових завдань і методичні вказівки для лікарів-слухачів й інтернів. У навчальному процесі використовуються найсучасніші педагогічні технології – комп’ютерні навчальні й тестові програми, демонстрація відеофільмів, мультимедійні демонстраційні матеріали, які постійно поповнюються й оновлюються. Налагоджений зв’язок з іншими кафедрами сімейної медицини вищих навчальних закладів України.

Співробітники кафедри є засновниками Харківської обласної Асоціації сімейних лікарів, яка активно бере участь у розвитку сімейної медицини в регіоні й атестації сімейних лікарів м. Харкова і області.

Інноваційні технології навчання

Ефективний процес навчання в сучасних умовах найбільш доцільний при використанні інноваційних навчальних технологій, що дозволяють найбільш оптимально формувати й удосконалювати професійні знання, вміння та навички у лікарів без присутності пацієнтів, а з використанням комп’ютерних симуляторів, спеціальних фантомів, муляжів і тренажерів, які забезпечують створення віртуальної реальності медичних втручань і процедур.

На лекціях та практичних заняттях викладачі кафедри застосовують новітні технології:

 1. Смарт-дошка, яка не тільки замінює звичайну дошку з можливістю малювати різними кольорами, а й дозволяє створювати відеоряд і наочні ілюстрації під час лекції. Крім того, можна малювати поверх існуючих фотографій і малюнків.
 2. Комплекс «Turning Technologies» для експрес-опитування і проведення іспитів за допомогою так званих респондерів, які отримує кожен лікар-курсант. Завдяки цьому пристрою всі лікарі одночасно відповідають на запитання, які з інтервалом в 1–2 хв з’являються на екрані.
 3. Симуляційне обладнання: манекен для відпрацювання навиків серцево-легеневої реанімації з інтубацією, манекен для реанімації для дітей і накладки на манекен для дорослого, які імітують травму.

На манекені для дітей можливе проведення навчання реанімації для дітей, догляд за дитиною і видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів.

Накладки для імітації травм допомагають відпрацювати навички зупинки кровотеч, перев’язки та накладення шин і лонгет у дорослих. Накладки передбачають можливість контролю кровотечі і реалістичність її зупинки. Сучасні тенденції медичної освіти вимагають використання симуляційної техніки, що дозволяє досягти максимального ступеня реалізму при імітації різноманітних клінічних сценаріїв, а також відпрацювання технічних навичок окремих діагностичних і лікувальних маніпуляцій.

 1. Симуляційний тренінг із залученням «стандартизованого пацієнта» (заздалегідь підготовлений актор), що інсценує (симулює) клінічний випадок відповідно до заданого клінічного сценарію.
 2. Дистанційне відеоспостереження протягом іспиту на володіння практичними навичками.
 3. Бінарні лекції. Кафедра бере участь в інноваційному проєкті ХМАПО «Бінарні лекції в процесі післядипломної освіти лікарів загальної практики», головною метою якого є демонстрація культури дискусії, сумісного вирішення проблеми; втягування слухачів в обговорення; спонукання ставити питання, висловлювати особисту точку зору; одержання зворотного зв’язку з аудиторією.

Викладачами кафедри видано 12 монографій, 14 навчальних посібників, отримано 4 авторські свідоцтва на винаходи. Опубліковано більше 400 наукових робіт у медичних виданнях.