Вибіркові компоненти (силабуси)
ОП “Сестринська справа” бакалавр, 2022
4-й курс (заочна форма,
строк навчання 1 р. 10 міс.)