Студентський науковий гурток кафедри гігієни та екології №2

Науковий керівник студентського гуртка – д.мед.н., професор Завгородній Ігор Володимирович

Відповідальна за роботу наукового гуртка – асистент кафедри Літовченко Олена Леонідівна

Члени студентського наукового гуртка:

Стукалкіна Діана, ІІ медичний факультет, 4-й курс, 2-а група (староста гуртка).

Шенгер Анастасія, ІV медичний факультет, 4-й курс, 19-а група.

Сущенко Еліна Владиславівна, I медичний факультет, 3-й курс, 4-а група.

Напрями роботи.

Вивчення особливостей розвитку стану професійного вигорання у робітників соціально-значущих професій, зокрема банківських працівників, викладачів, медичних робітників служби невідкладної медичної допомоги, лікарів-інфекціоністів. Реалізується з 2011 р. в рамках міжнародної співпраці з фахівцями кафедри медицини праці медичного факультету Магдебурзького Університету імені Отто фон Геріке м. Магдебург, Німеччина. Для опанування сучасних методик оцінки професійного вигорання та аналізу отриманих результатів у рамках укладеного договору між університетами студенти-гуртківці мають можливість проходити наукове стажування за кордоном.

Дослідження з вивчення сполученої дії екологічних факторів, особливостей формування адаптаційних біологічних ефектів, механізмів їх прояву, зокрема модифікуючої дії позитивно зниженої температури, електромагнітного випромінювання низької частоти та іонізуючого випромінювання. Ведуться дослідження з питань впливу екологічних факторів на людство, зокрема соціальної складової навколишнього середовища, що включає такі аспекти, як економічний статус регіону і конкретної людини, освіта, рівень стресу, умови життя, соціальна підтримка, харчування, транспорт, а також організація системи охорони здоров’я. Вивчаються питання визначення ризиків впливу соціального, психологічного середовища та рівні сприйнятливості індивіда до впливу даних факторів.

Розпочато дослідження проблеми впливу симуляційних та інформаційних навчальних технологій на функціональний стан учасників освітнього процесу.

Формат проведення.

Науковий гурток постійно працює в дистанційному режимі (на платформі Google Meet), під час проведення експериментальної частини досліджень перебуває на кафедрі. Також 1 раз на тиждень для обговорення наукової діяльності проводяться збори гуртка під керівництвом наукового керівника та координаторів наукових напрямків.

За участю членів студентського гуртка постійно ведеться публіцистична діяльність у наукових фахових виданнях України та виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, також ведеться рубрика «Екологія людини» в газеті Харківського національного медичного університету.

На кафедрі проводиться щорічна студентська науково-навчальна конференція «Клінічна медицина навколишнього середовища. Виробниче середовище як здоров’яформуючий чинник» із залученням спеціалістів з питань праці зайнятості населення.