Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
«Соціальна робота» Бакалавр, 2020
Освітні компоненти:

Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» (очна форма навчання):

 1 курс:

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабуси

4 курс:

 1. Психологічна допомога в соціальній роботі
 2. Соціально-педагогічний патронаж

Силабуси

Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр»:

1 курс:

 1. Соціальна педагогіка
 2. Основи родинного виховання

Силабуси

2 курс:

 1. Історія педагогіки
 2. Практична психологія в соціальній роботі
 3. Методологія та методи соціально-педагогічних досліджень

Силабуси

3 курс:

 1. Основи соціально-педагогічних комунікацій
 2. Психологія спілкування

Силабуси

4 курс:

 1. Соціально-педагогічна етика сім’ї
 2. Психологія управління

Силабуси